Remonty ulic Ostrowieckiej i Bolesława Prusa zakończone

Koniec roku sprzyja finalizacji inwestycji drogowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. A trzeba przyznać, że mijające dwanaście miesięcy, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, było bardzo owocne pod tym względem.
Ostatnie dni 2020 roku przyniosły zakończenie ?Remontu odcinka drogi ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim?, a także ?Remont ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328 mb od ul. Grabowieckiej?.
W obu zadaniach zaangażowane były oprócz wkładu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski także środki Funduszu Dróg Samorządowych
Co zmieniło się na ulicy Ostrowieckiej?
Ulica Ostrowiecka licząca łącznie 1,090 km, została wyremontowana częściowo w roku 2009 (590 mb), łącznie z odcinkiem ul. Rynek Denkowski po pracach związanych z budową kanalizacji miejskiej. Remont pozostałej części ? 0,500 km od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do wysokości końca Cmentarza Rzymskokatolickiego został przeprowadzony z uwagi na zły stan techniczny tej drogi. Wykonawcą inwestycji, był starachowicki ?BUDROMOST?, a jej zakres polegał na: położeniu nowej nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej o długości 500 mb i szerokości 7,0 m, a także budowie nowego chodnika jednostronnego z kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowej szerokości od 2,0 m do 3,5 m na całej długości odcinka. Powstała zupełnie nowa nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej, zatoka autobusowa, przejście aktywne na wysokości wejścia na teren cmentarza. Wymieniono też siedem słupów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED. Powstało także nowe oznakowanie pionowe i poziome, w tym odbył się montaż elementów odblaskowych tzw. ?kocie oczka?. Wartość robót: 836.873,39zł brutto, zaś 585.811,00 zł brutto pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych.
A co nowego na ulicy Bolesława Prusa?


Odcinek ulicy Bolesław Prusa objęty wnioskiem to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej. Niestety jej obecny stan nie był najlepszy, bowiem jezdnia posiadała liczne ubytki, nierówności, spękania poprzeczne i podłużne, a miejscami zapadnięcia.
Zakres zadania sprowadzał się do wykonania nowej nawierzchni ulicy na odcinku 328 mb, wymianę okrawężnikowania jezdni, wymianę zróżnicowanej obecnie nawierzchni chodników i zjazdów na posesje na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED, wymianę włazów studni kanalizacyjnych, regulację wysokościową zasuw i zaworów infrastruktury podziemnej. Wartość zadania wyniosła 404.063,08 zł brutto, z czego 282.844,00 zł brutto pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Tutaj też realizacją zajął się starachowicki ?BUDROMOST?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *