Spadek ostrowieckich szkół w ogólnopolskim rankingu. Będzie specjalny program dla tegorocznych maturzystów?

Poznaliśmy najlepsze szkoły średnie w Polsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Techników Perspektywy 2021. Ostrowieckie szkoły średnie wypadły w nim dość przeciętnie i znalazły się na niższych lokatach, niż rok temu.

THM ma największe powody do zadowolenia
Technikum Nr 3, czyli popularny THM, okazał się w rankingu najlepszym technikum w województwie świętokrzyskim i zyskał status Złotej Szkoły, choć w ogólnej klasyfikacji ogólnopolskiej spadł z 61 na 70 miejsce, a w rankingu maturalnym z 40 na 90 miejsce. Awansował za to ze 173 na 103 miejsce w rankingu szkół olimpijskich. Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Co ciekawe, w rankingu nie znalazła się żadna inna, ostrowiecka szkoła zawodowa.

-Znów jesteśmy najlepszym technikum w województwie. To powód do radości, zadowolenia i satysfakcji, że wciąż utrzymujemy stały, wysoki poziom nauczania – mówi dyrektor ZS Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Tomasz Łodej. Wiadomo, w jakich warunkach odbywała się w ubiegłym roku szkolnym nauka, tym bardziej cieszy fakt, że w czasie pandemii nasi uczniowie poradzili sobie zarówno z maturą, jak i egzaminem zawodowym, którego skala trudności jest wyższa. Awans w rankingu olimpijskim oznacza, że nadal uzdolniona młodzież ma szansę rozwoju. Sukces szkoły, uczniów i pedagogów, leży w pracy u podstaw i jest niejako wspaniałym preludium przez zbliżającym się jej stuleciem funkcjonowania. Wszyscy mamy teraz nadzieję, że zostanie przekuty w jeszcze lepszą rekrutację, choć każdy kij ma dwa końce. Status ?Złotej Szkoły? bowiem, który oczywiście lepiej mieć, niż nie mieć, może dla części młodzieży stanowić barierę w preferencji przy wyborze naszej szkoły.


?Staszic?, jako jedyne liceum z awansem
Licea ogólnokształcące zostały ocenione w rankingu za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. LO Nr I im. Stanisława Staszica, w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem, uzyskało awans z 614 na 604 miejsce. Zajmuje też 18 miejsce w województwie. Zachowało status ?Brązowej Szkoły?.

-Nasza szkoła rokrocznie pojawia się w rankingu Perspektyw, który odzwierciedla przyrost wiedzy uczniów danego liceum ? mówi dyrektor LO Nr I imienia Stanisława Staszica, Dariusz Kaszuba. ?Cieszy fakt, że jesteśmy jedynym liceum z terenu powiatu ostrowieckiego, które zanotowało postęp w tegorocznym rankingu. Awans świadczy o dobrym przygotowaniu uczniów, nie tylko tych najlepszych ? również słabszych do egzaminów zewnętrznych, umożliwiając im osiąganie coraz lepszych wyników na egzaminie maturalnym. Uczniowie naszego liceum uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach, odnosząc sukcesy na szczeblu wojewódzkim, centralnym oraz europejskim.
Według dyrektora D.Kaszuby, warunkiem sukcesu jest dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, podnosząca swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach, webinariach oraz studiach podyplomowych. Dzięki temu, zajęcia zdalne prowadzone są w szkole w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi (np. tablety graficzne). Nie bez znaczenia jest także dobra infrastruktura szkoły, zapewniająca wszechstronny rozwój, także w zakresie wychowania fizycznego.
-Od kilku lat Staszic cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych. Obecnie uczęszcza do naszego liceum 519 uczniów, a akcje rekrutacyjne odnoszą sukces, np. w roku podwójnego naboru utworzyliśmy aż 9 klas pierwszych ? podkreśla dyrektor ?Staszica?. -Sukces w rankingu, to nie tylko wynik ostatniej chwili, tylko proces wzrostowy we wszystkich dziedzinach życia szkoły przez ostatnie lata. Niewątpliwie sukces, z którego się cieszymy, jest efektem ciężkiej pracy, dużego zaangażowania całego grona i dyrekcji – grupy dobrze zorganizowanych, współpracujących ze sobą, rozumiejących się ludzi, którzy doskonale wiedzą, że tylko praca zespołowa przynosi sukces. Uważam, że to też jest jednym z fi larów dużego naboru, który z roku na rok stawał się coraz bardziej imponujący. Sukces to ciągły rozwój i tak pojmujemy go wszyscy. Bo choć uważamy, że nasi nauczyciele to specjaliści w swoich dziedzinach, to jest dla mnie imponującym, że ciągle się doskonalą, rozwijają, zdobywają nowe kompetencje, co niewątpliwie przekłada się na sposób pracy z uczniami i jak widać przynosi wspaniałe, wymierne rezultat. Mamy świadomość, że każda szkoła dba o swoich uczniów ale my? dbamy o nich naprawdę z wielkim pietyzmem i uwagą.


Spadek ?Chreptowicza? – wciąż najlepszego liceum
LO Nr II im. Joachima Chreptowicza zanotowało w rankingu spory spadek, ze 188 miejsca przed rokiem na 317 w tym roku. W rankingu wojewódzkim spadło także z 6 na 7 miejsce oraz straciło status ?Złotej Szkoły?, będąc obecnie ?Srebrną Szkołą?. ?Chreptowicz?, to jednak nadal najlepsze liceum w powiecie ostrowieckim, należące do wojewódzkiej czołówki.

-Nasze liceum znalazło się w Rankingu ?Perspektyw? już po raz 22 drugi, a więc na przeprowadzone do tej pory 23 zestawienia, to jesteśmy w nim od samego początku- mówi dr Małgorzata Górecka Smolińska, dyrektor LO Nr II. -Jesteśmy siódmą szkołą w województwie świętokrzyskim i tym samym na pierwszym miejscu wśród liceów publicznych i niepublicznych w powiecie ostrowieckim. W tym roku otrzymaliśmy Srebrną Tarczę jakości kształcenia, co nas bardzo cieszy. Nie zapomnijmy, że za nami bardzo trudny 2020 rok, w którym w semestrze letnim duża część zajęć odbywała się w formie zdalnej. Nie przełożyło się to na maturę, bowiem mieliśmy 100% jej zdawalność. Cieszymy się, że w powiecie ostrowieckim po raz kolejny udało nam się być na topie.


Co się dzieje z ?Broniewskim??
LO Nr III im. Władysława Broniewskiego przed rokiem spadło z 406 na 449 miejsce. W tegorocznym rankingu znalazło się aż na 884 miejscu w Polsce i na 27 pozycji w województwie, zamieniając status Srebrnej na Brązowej Szkoły.

-Uważam, że w tym roku ranking, z powodu pandemii, nie powinien być publikowany, gdyż ? w porównaniu do jego wcześniejszych edycji – jest mało wiarygodny. Ranking uwzględnia choćby wiele, małych szkół, w których w warunkach pandemii pracuje się przecież zupełnie inaczej ? uważa dyrektor LO Nr III, Robert Warda. -Uczniowie nie mieli także dostępu do udziału w wielu olimpiadach i konkursach. Nasza młodzież, wyraźnie preferująca stacjonarny tryb nauki i przede wszystkim osobisty kontakt z nauczycielami, nie poradziła sobie tak, jak można byłoby zakładać, w trybie zdalnej nauki. Przypomnę tylko, że w 2020 roku nie miała tak, jak w tym roku, możliwości odbywania konsultacji przedmaturalnych. Decyzjami zewnętrznymi została niejako pozostawiona sama sobie, choć i tak żaden uczeń nie miał poprawkowego egzaminu maturalnego. Jestem przekonany, że miejsce w rankingu nie będzie miało w tym roku wpływu na rekrutację, gdyż jesteśmy dobrą szkołą, w której warto się uczyć.


?Konarski? nie został sklasyfikowany
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego, które w ubiegłorocznym rankingu znalazło się na 43 miejscu w Polsce i na 2 miejscu w województwie oraz w swym debiucie zyskało od razu status ?Złotej szkoły? plasując się także na 38 miejscu w rankingu maturalnym i na 66 miejscu w rankingu szkół olimpijskich, w tegorocznym rankingu nie zostało sklasyfi kowane. Dlaczego?
– Organizatorzy rankingu nie uwzględnili naszego liceum z uwagi na za małą liczbę uczniów zdających maturę. Maturę w roku ubiegłym pisało 11 uczniów, a ranking obejmuje licea, w których do egzaminu dojrzałości przystąpiło co najmniej 12 uczniów ? wyjaśnia dyrektor ?Konarskiego?, dr Kinga Wnuk.
Specjalny program dla tegorocznych maturzystów
W tym roku żadne ostrowieckie liceum nie znalazło się na liście najlepszych 300 szkół obejmujących ranking maturalny i 200 najlepszych szkół obejmujących ranking olimpijski. Być może to się zmieni w 2022 roku, gdyż starosta ostrowiecki Marzena Dębniak zapowiedziała, że już niebawem powiat ostrowiecki, jako organ prowadzący szkolnictwo średnie, zaprezentuje specjalny program skierowany do tegorocznych maturzystów, którego celem będzie uzyskanie jak najlepszych ocen na tegorocznym egzaminie dojrzałości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *