Krzemienna siekierka z sołtysowego pola

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim poinformowało, że do jego zasobów trafiła 11-centymetrowa siekierka z krzemienia pasiastego. Jest datowana na trzecie tysiąclecie przed Chrystusem i pochodzi z okresu kultury amfor kulistych.

Wszystko wskazuje na to, że została wykonana w okresie neolitu z krzemienia wydobywanego właśnie w krzemionkowskich kopalniach.  Archeolodzy zastanawiają się, czy przypadkiem z racji słabo zaznaczonych śladów użytkowania, siekiera nie była swego rodzaju symbolem pozycji osoby, która ją posiadała, ale taką tezę należałoby jeszcze poprzeć szczeblowymi badaniami traseologicznymi.

Co ciekawe, siekierę krzemienną ostrowieckiemu muzeum, za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków, przekazał sołtys wsi Łosienka, Piotr Malarczyk. Na to wyjątkowe neolityczne narzędzie natrafił? na swoim polu!. My będziemy mogli oglądać siekierkę podczas wystawy, która po okresie prac modernizacyjnych na Krzemionkach powinna być czynna od wiosny.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *