Boczna nawa kolegiaty w remoncie

Trwają prace renowacyjne bocznej nawy w ostrowieckiej kolegiacie. Pierwszy etap prac dotyczył wieży kościoła i jej elewacji, która została odrestaurowana. Prace zakończyły się późnym latem ubiegłego roku. Niedawno ekipa remontowa rozłożyła rusztowania w prawej, bocznej nawie. Tam również będzie wykonywana nowa elewacja.
Jak mówi proboszcz parafii, ks. dziekan Jana Sarwa, każde prace renowacyjne kolegiaty są dużym wyzwaniem, gdyż jest to zabytkowa świątynia i ich realizacja wymaga szczegółowych ustaleń i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz innymi specjalistami w tej dziedzinie. Prace wykonywane są również przez specjalistyczną firmę zajmującą się renowacją zabytków, stąd też są one kosztowne. Jednak konieczne dla ratowania najstarszego kościoła w mieście, będącego nie tylko jego wizytówką, ale także częścią ważnej historii i tradycji jego mieszkańców.
Renowacja finansowana jest z własnego budżetu parafii. Ksiądz proboszcz J. Sarwa pomimo niełatwego czasu pandemii nie zrezygnował z przyjętego planu prac. Ich realizacja nie zakłóca prowadzenia nabożeństw.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *