„Kurier Ostrowiecki” w LTVK Krzemionki zakończył emisję

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krzemionki? poinformował, iż z dniem 10 marca powierzył produkcję programu lokalnego LTVK ?Krzemionki? podmiotowi zewnętrznemu. Jak się szybko okazało, podmiotem tym jest spółka tworząca Lokalną TV, prowadzona przez Agnieszkę Cybulską. Ekonomiczne przesłanki
W uzasadnieniu decyzji podpisanej przez prezes Ewę Żelazowską i członka zarządu Magdalenę Lis czytamy, że u jej źródeł leżą ekonomiczne przesłanki, które determinują zmniejszenie kosztów produkcji programu w dotychczasowej formie. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krzemionki? zapewnił, że ma także na celu podniesienie jakości i standardu przekazywanych mieszkańcom informacji lokalnych. Z tych to powodów rozwiązany został zespół redakcyjny LTVK ?Krzemionki?. Zarząd spółdzielni, doceniając dotychczasowy wkład pracy i zaangażowanie zespołu redakcyjnego, przekazał jego członkom wyrazy uznania i podziękowania.
Dziennikarze na trzymiesięcznych wypowiedzeniach
Jak nas poinformował dotychczasowy redaktor naczelny LTVK Robert Cedro, wszyscy dziennikarze są obecnie w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia umów o pracę. Jednocześnie do 30 czerwca zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Później ich stanowiska pracy w strukturach spółdzielni zostaną zlikwidowane. Zamki w siedzibie redakcji zostały zmienione i nie mają do niej wstępu. Na 29 marca zostało zaplanowane spotkanie dziennikarzy z radą nadzorczą spółdzielni.
Robert Cedro nie ukrywa, że miniony 2020 rok przyniósł LTVK straty finansowe w wysokości 160 tys. zł. To efekt zmieniających się ciągle opłat licencyjnych za dostęp do poszczególnych kanałów i emisję programów wielu stacji telewizyjnych. Ma nadzieję, że tylko to leżało u podstaw decyzji zarządu spółdzielni.
Trzydziestoletnia historia
Funkcjonowanie telewizji kablowej w zasobach SM ?Krzemionki?, to ponad 30-letnia historia. Dokładnie 20 sierpnia 1990 roku rada nadzorcza spółdzielni zdecydowała o budowie sieci telewizji kablowej. Trzy miesiące później zleciła firmie Elektrobit opracowanie dokumentacji na budowę sieci telewizji kablowej na osiedlach Stawki i Rosochy. W styczniu 1991 roku firma ta przystąpiła do prac. Najstarsi mieszkańcy zapewne pamiętają udostępniony mieszkańcom przez pewien czas kanał FilmNet, który był prawdziwym oknem na świat, a także kanał DSF, transmitujący wtedy na żywo rozgrywki Bundesligi. W dniu 19 lipca 1994 roku SM ?Krzemionki? otrzymała koncesję na rozprowadzanie programu telewizyjnego w sieci kablowej, natomiast niespełna dziewięć lat później, bo 20 lutego 2003 roku Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty udzielił spółdzielni zezwolenia na eksploatację publicznej sieci kablowej, przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.
Przełomową datą w historii spółdzielczej telewizji kablowej jest 23 lutego 2005 roku, kiedy to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła ponownej koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą ?Lokalna Telewizja Kablowa Krzemionki?. Niespełna dwa miesiące później prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wpisał Spółdzielnię Mieszkaniową ?Krzemionki? w Ostrowcu Świętokrzyskim do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Początkowo program lokalny ukazywał się w bloku godzinnym raz w tygodniu. W ostatnich latach ?Kurier Ostrowiecki? emitowany był już codziennie. Zawierał relacje z ważnych wydarzeń samorządowych, kulturalnych i sportowych. LTVK współpracowała z KSZO, nagrywając np. na potrzeby szkoleniowe klubu mecze piłkarskie. Nomen omen, 1 maja 2011 roku LTVK rozpoczęła reemisję 24 programów cyfrowych. W ciągu kolejnych dwóch lat najpierw włączono do oferty nadawany ze Świętego Krzyża multipleks MUX-2 zawierający 8 programów cyfrowych, a później multipleks MUX-1 zawierający 7 programów, w tym pierwszy program nadawany w systemie wysokiej rozdzielczości – TVP1 HD, a na końcu został uruchomiony przekaz programów z Multipleksu MUX-3. W 2016 roku LTVK zaprzestała analogowego nadawania sygnału telewizyjnego. Wszystkie programy są nadawane w systemie cyfrowym MPEG-4.
Dziś i jutro
W marcu 2016 roku spółdzielnia otrzymała koncesję na emisję programu telewizyjnego pod nazwą Lokalna Telewizja Kablowa ?Krzemionki?. Obecnie abonenci LTVK z osiedli Stawki, Rosochy i Patronackie odbierają w sumie 92 programy w pakietach socjalnym, podstawowym i HD. Opłaty abonamentowe za pakiet socjalny wynoszą miesięcznie 7 zł, a za pakiet pełny 31 zł. Przyłączenie do sieci w zasobach spółdzielni jest bezpłatne, a w pozostałych budynkach wynosi 130 zł.
LTVK Krzemionki to nie tylko program lokalny, ale także cała sieć kablowa. Czy zarząd spółdzielni, poszukując kolejnych oszczędności, zdecyduje się na jej dzierżawę lub wynajem innemu operatorowi, np. Vectrze? To pokaże czas, ale czy wtedy mieszkańcy zdecydują się płacić znacznie wyższy abonament?
Jedno jest pewne, że spółdzielniom mieszkaniowym coraz trudniej jest dziś utrzymać dodatkową działalność, a lokatorzy nie są skorzy na pokrywanie jej kosztów, co wiąże się przecież z rosnącymi opłatami czynszowymi. Mamy więc taką sytuację, że jednej spółdzielni nie stać na utrzymanie w należytym stanie technicznym pomnika-samolotu, a drugiej na produkcję lokalnego programu telewizyjnego. Miejmy nadzieję, że SM ?Krzemionki? uda się jednak utrzymać działalność Osiedlowego Domu Społecznego ?Malwa?, w której tak wiele się dzieje? 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *