Za dzikie wysypiska winni posprzątać całe miasto

– Będąc na spacerze nad rzeką w Denkowie zastaliśmy takie widoki ? pisze w mailu do redakcji nasza czytelniczka i załącza mnóstwo zdjęć dzikich wysypisk. Czy ludzie nie płacą za wywóz śmieci, skoro robią takie rzeczy? Trudno znaleźć określenie na tych śmieciarzy, powinni posprzątać całe miasto, to może by więcej takich rzeczy nie robili?
– W tej sprawie już zostały wszczęte czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie sprawcy tego zanieczyszczenia, a w razie jego nie wykrycia podjęte zostaną kroki zmierzające do wyegzekwowania na właścicielu tego terenu jego uporządkowanie – zapewnia Marcin Gruszka, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Z analizy załączonych zdjęć wynika, że są to odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego.


Dlaczego ktoś zadaje sobie trud żeby je w ten nielegalny sposób utylizować skoro w sposób legalny może je odebrać w każdej ilości firma zajmująca się odbiorem odpadów, nie wiadomo? Niestety, pomimo obowiązywania nowych zasad odbioru odpadów, na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w dalszym ciągu ujawniane są kolejne dzikie wysypiska śmieci.
– Nie są to, na szczęście, jakieś duże składowiska odpadów zagrażające środowisku naturalnemu- mówi zastępca komendanta, Marcin Gruszka. Najczęściej mamy do czynienia z podrzucaniem niewielkich ilości odpadów głównie budowlanych, rozbiórkowych lub pochodzących z demontażu pojazdów, które w sposób widoczny szpecą naszą przestrzeń publiczną. Śmieci zamiast do uprawnionego odbiorcy odpadów z niewiadomych przyczyn często są podrzucane do lasów, do przydrożnych rowów, czy tak jak w zgłoszonym przypadku trafiły na wały rzeki Kamiennej.


Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy ma obowiązek gromadzić odpady i przekazywać je uprawnionemu odbiorcy wyłonionemu w drodze przetargu przez gminę. Każde inne zachowanie polegające na przekazywaniu odpadów podmiotom nieuprawnionym czy podejmowanie samodzielnych prób ich utylizacji jest zachowaniem niezgodnym z prawem, co może skutkować określonymi w przepisach sankcjami karnymi.
W okresie ostatniego roku Straż Miejska w Ostrowcu Św. prowadziła 49 postępowań związanych z ujawnieniem dzikich wysypisk śmieci. W porównaniu do lat ubiegłych jest to mniejsza ilość ujawnionych zaśmieconych miejsc, jednakże problem ten jest ciągle aktualny. Pamiętać należy, że wszystkie działania w ciągu ostatniego roku odbywały się w stanie epidemii, który znacznie utrudnił lub wręcz uniemożliwił prowadzenie niektórych działań kontrolnych w tym zakresie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *