Poprawki do programu naprawczego szpitala i wybór nowego skarbnika powiatu

Podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego dokonano zmian w treści ?Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim?. Poprawki przyjęto 14 głosami za przy 7 wstrzymujących się.W opinii starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak program naprawczy został stworzony ponieważ szpital był na krawędzi. Dlatego konieczne stało się utrzymanie szpitala i przyjęcie programu, który zakładał likwidację oddziałów. Program w pierwszej aktualizacji zakładał wycofanie się z likwidacji takich oddziałów, jak Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Poradnia Ambulatoryjna i Ginekologii. Przyjęta obecnie aktualizacja daje z kolei jeszcze szansę Laryngologii, bo oddział ten ma potencjał.
Mówiąc o szpitalu starosta zauważyła, że od marca ubiegłego roku jego praca koncentruje się głównie na walce z covidem. Przypomniała, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zdejmuje z samorządów obowiązek pokrywania straty. Trwa natomiast niejasna sytuacja własnościowa szpitali powiatowych w świetle zmian, które zamierza wprowadzić w połowie roku ustawodawca. W 2019 i 2020 roku do ostrowieckiego szpitala trafiło z własnych środków powiatu 18 mln złotych, które były kolosalnym wysiłkiem finansowym samorządu. Starosta podkreśliła, że szpital zmienia swoje oblicze. Przeprowadzono remont parkingu, korytarzy i kilku oddziałów. Z środków zewnętrznych szpital pozyskał 4,5 mln złotych z programu covidowego i 3 mln złotych na zakup sprzętu. Z pewnością sytuacja lecznicy byłaby lepsza, gdyby nie pandemia.
Radni głosowali również nad powołaniem nowego skarbnika powiatu. Stanowisko to objęła Julita Szewczyk, która do tej pory była zastępcą skarbnika. Dotychczasowa Skarbnik Grażyna Krawczyk złożyła rezygnację z przyczyn osobistych. Zarówno członkowie zarządu powiatu, jak i radni podziękowali ustępującej skarbnik za współpracę. Uchwałę przegłosowano 14 głosami za przy 7 wstrzymujących się głosach radnych opozycyjnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *