Ciąg ulic zbiorczych północnej części miasta zostanie domknięty. Budowa ulicy Krzemiennej na finiszu (zdjęcia, wideo)

Na ukończeniu jest budowa ulicy Krzemiennej w Ostrowcu Świętokrzyski. Powstający ponad kilometrowy odcinek domknie ciąg ulic zbiorczych w północnej części miasta. Pozwoli to na płynny przejazd przez Ostrowiec Świętokrzyski od wjazdu od strony Warszawy, przez osiedle Kolonia Robotnicza i Gutwin w stronę huty i Bałtowa.

– Droga ta to ostatni etap budowy ciągu ulic zbiorczych, który powstaje już od ponad 15 lat. Chciałbym przypomnieć, że jako pierwszy wybudowano odcinek składający się z trzech ulic Grzybowej, Granicznej i Kraszewskiego. Po kilku latach uśpienia inwestycji w tej części miasta po objęciu urzędu prezydenta miasta podjąłem decyzję o kontynuacji budowy i tak mieszkańcy zyskali odnowioną ulicę Rzeczki, przebudowane skrzyżowania z ulicą Iłżecką i Siennieńską oraz pierwszy odcinek ulicy Krzemiennej. Teraz trwają ostatnie prace na ulicy Krzemiennej ? mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Wykonywany obecnie w ramach inwestycji odcinek stanowi przedłużenie istniejącej drogi gminnej – ul. Rzeczki i będzie połączony z drogą wojewódzką nr 754 – ul. Bałtowską i ul. J. Samsonowicza. Realizowane zadanie obejmuje budowę drogi jednojezdniowej o długości 1120 mb i szerokości 7m o nawierzchni asfaltowej z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie lewej oraz chodnika po stronie prawej. W ramach inwestycji  wybudowano drogi dojazdowe o łącznej długości 846,89 mb z mijankami oraz poboczem przy zjazdach. Wybudowane zostały zjazdy z dróg dojazdowych, zjazdy do posesji oraz zatoki autobusowe. W ramach inwestycji powstało też: odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Przebudowana została sieć wodociągowa kolidująca z innymi sieciami, sieć gazowa oraz sieć teletechniczna.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane ?DrogBud?, a koszt inwestycji wynosi 7 milionów 121 tysięcy złotych, z czego ponad 3 miliony złotych pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

 ? Obecnie prowadzone są prace związane z położeniem dolnej warstwy masy bitumicznej. Pozostanie nam tylko położenie warstwy ścieralnej oraz uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego- mówi Radosław Malec prezes firmy DrogBud.

Przypomnijmy, że powstająca ulica, która jest przedłużeniem ulicy Rzeczki otrzymała nazwę Krzemienna, celem upamiętnia wpisanie Rezerwatu ?Krzemionki? na listę UNESCO.

Mn

Nowe drogi stymulują inwestycje

Dziś na łamach ?Miejskiego Informatora Samorządowego? piszemy o finalizacji budowy ulicy Krzemiennej, która domknie ciąg ulic zbiorczych w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Tymczasem chyba już dawno żadna nowopowstała ulica nie wzbudzała tak dużego zainteresowania prywatnych inwestorów.

Choć droga będzie oddana dopiero za kilka tygodni już przy niej powstaje ?Biedronka?, żłobek wraz z przedszkolem, a na tym nie koniec, bowiem w minionym tygodniu do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek na wydanie pozwolenia na budowę dla powstania 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wody, kanalizacji, elektrycznej oraz gazowej.

– Jest to piękny odcinek ciągu ulic zbiorczych północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, nic więc dziwnego, że otworzył sąsiednie tereny pod nowe przedsięwzięcia- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Działki budowlane w tej okolicy stają się coraz bardziej atrakcyjne, ceny więc też szybują w górę.

PaS

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *