Dla bezpieczeństwa mieszkańców

Powiat ostrowiecki złożył wnioski w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu w obszarach przejść dla pieszych.
Obejmują one aż 14 zadań na terenie gmin powiatu ostrowieckiego, o łącznej wartości ponad 2,2 mln. Warunkami ich wskazania były m. in. wypadkowość, ograniczona widoczność z uwagi na uwarunkowania terenu, duże natężenie ruchu.
Jak mówi Marzena Dębniak starosta ostrowiecki, głównym celem zadań jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym jakości ich życia poprzez korzystanie z widocznych, dobrze doświetlonych, wyposażonych w nowoczesne systemy przejść dla pieszych.
Wskazane do realizacji zadania obejmują: gminę Ćmielów, gminę Kunów, Gminę Waśniów oraz Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. W Ćmielowie to: skrzyżowanie starodroża drogi wojewódzkiej Nr 755 z ul. Rynek, skrzyżowanie starodroża z ul. Długą oraz przejście przy szkole podstawowej, skrzyżowanie starodroża z ul. Zamkową. W gminie Kunów to: przejście w miejscowości Doły Biskupie na wysokości budynku byłej szkoły, w Kunowie przy budynku szkoły na ul. Kolejowej, przejście przy budynku Urzędu Miasta na ul. Warszawskiej. W gminie Waśniów to: przejście przy budynku OSP w miejscowości Momina oraz przejście przy szkole podstawowej także w miejscowości Momina.
W Ostrowcu Świętokrzyskim wśród wytypowanych newralgicznych miejsc są: przejście na al. Jana Pawła II na wysokości bazy MZK, przejście na ul. 11 -Listopada na wysokości centrum handlowego E.Leclerc, przejście przy ul. Iłżeckiej na wysokości sklepu ?Top Market?, przejście przy ul. Samsonowicza z ul. Rudzką oraz przejście przy ul. Siennieńskiej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 10.
Zakres prac obejmuje m.in. wyposażenie przejść w inteligentne systemy wykrywania osób oczekujących w strefi e przejść przez jezdnię, zwiększenie szorstkości nawierzchni drogowej przed przejściem, montaż dodatkowych lamp nad znakami D-6, montażu dodatkowych elementów świetlnych w jezdniach oraz doświetlenie przejść i stref oczekiwania.
Zadania te w ramach programu mają szansę na dofinansowanie na poziomie 80 proc., co stanowi ponad 1,6 mln. Zarząd powiatu ostrowieckiego nie ma wątpliwości, że realizacja tych inwestycji wpłynie znacząco na zmniejszenie sytuacji ryzyka zagrożenia, a tym samym poprawę bezpieczeństwa pieszych.
Przy obecnym, dużym natężeniu ruchu pojazdów o zróżnicowanym tonażu największe ryzyko kolizyjności występuje na przejściach często użytkowanych przez pieszych, szczególnie w okolicach budynków edukacyjnych oraz handlowych. Stąd też poprawa bezpieczeństwa jest w tych miejscach wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.