Zastrzyk dla rynku pracy

Lokalni pracodawcy czekają już na tegorocznych absolwentów. W tym roku licea i szkoły zawodowe ukończy mniej młodzieży niż w latach poprzednich.
W maju do egzaminu maturalnego w ostrowieckich szkołach przystąpiło 688 tegorocznych absolwentów i 187 z lat wcześniejszych. Najbardziej łakomym kąskiem dla lokalnych firm będą absolwenci techników, a takich tym roku będzie 305 osób. Część z nich po zdaniu matury wybiera się na studia, ale część, jak chociażby uczniowie klasy technik informatyk, będą pracować w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektryk.
Wiele firm wiąże z absolwentami duże nadzieje. Sytuacja na rynku pracy z punktu widzenia pracodawców staje się coraz trudniejsza. Możemy zapomnieć o sytuacjach, gdy zakład ogłaszał nabór i wybierał jednego lub kilku kandydatów do pracy z grona kilkunastu czy kilkudziesięciu, jacy się zgłosili. Niż demograficzny zmienił rynek pracy. Poza tym w ostatnich latach na emerytury odeszła spora grupa osób z wyżu demograficznego z lat 50.
W przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach budowlanych, remontowych, zakładach usługowych pojawiły się wakaty. Nieliczni mają szczęście i znajdują przygotowanego fachowca. Wielu pracodawców wybiera młodego, wykazującego zainteresowanie pracą kandydata. Inwestują w niego, licząc, że zwiąże się z firmą na dłużej. W ankiecie przeprowadzanej przez urząd pracy jesienią ubiegłego roku, do takiej polityki kadrowej przyznaje się coraz więcej pracodawców. Największe firmy lokalne zabiegają o współpracę ze szkołami,: m.in. huta, Kombinat Budowlany. Tworzą klasy patronackie, proponują młodzieży odbycie u siebie praktyki zawodowej, licząc, że uda im się pozyskać najwartościowszych absolwentów.
Z informacji uzyskanych od Mariusza Łaty, naczelnika wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wynika, że w tym roku szkoły zawodowe na terenie naszego powiatu ukończyło 379 uczniów: 305 technika i 74 osoby szkoły branżowe. W Zespole Szkół Nr 1 (dawnym „Ekonomiku”), technikum ukończyło 89 uczniów, a 18 uczniów szkolę branżową. Zespół Szkół Nr 2 (dawną szkolę o profilu budowlanym) opuści 46 techników i 27 absolwentów szkoły branżowej. Zespół Szkół Nr 3 (dawne technikum hutnicze) ukończyło w maju 127 techników. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawna szkoła samochodowa przy ulicy Iłżeckiej) ukończyło 43 techników i 29 uczniów szkoły branżowej. Oczywiście uczniów ostatnich klas czekają jeszcze egzaminy zawodowe, które nie należą do łatwych.
Jesteśmy przekonani, że osoby z tej grupy, jeśli oczywiście zdecydują się na podjęcie pracy, nie powinny mieć większych problemów z zatrudnieniem. Większość naszych szkół zawodowych kształci w zawodach poszukiwanych aktualnie i cenionych przez lokalnych pracodawców. Przykład: technik elektronik, elektryk czy informatyk, technik budownictwa, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych itp. W naszych technikach mamy kilkanaście specjalności i większość absolwentów mieści się w grupie zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy. Oczywiście oprócz szkół publicznych, dziennych, jak je określamy, są jeszcze placówki kształcące w trybie zaocznym i szkoły dla dorosłych.
Już od poniedziałku 17 maja br. lokalni pracodawcy mogą składać w urzędzie pracy wnioski o przyjęcie do swoich firm kandydatów na staż. Przed szansą staną nie tylko firmy, ale i absolwenci. Zapewne pod koniec maja br. pojawią się oferty stażowe dla informatyków, techników elektryków, techników mechaników, logistyków, mechaników samochodowych, fryzjerek i oczywiście przedstawicieli różnych specjalności w budownictwie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *