Powiat z deklaracją finansowego wsparcia ministra kultury dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Już w tym tygodniu w Rezerwacie Krzemionki rozpoczną się rozmowy zarządu powiatu i dyrekcji Muzeum z przedstawicielami Departamentu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dotyczące współfinansowania Muzeum Historyczno ?Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Starosta Marzena Dębniak od początku nie miała wątpliwości, że obiekt tej rangi musi mieć gwarancję wysokiego poziomu finansowania.
-Od początku staraliśmy się o współfinansowanie lub współprowadzenie obiektów muzealnych. Powiat przekazuje muzeum określone dotacje, co pozwala na podtrzymanie funkcji obiektów. Jednak nie są one wystarczające dla potrzeb muzeum o tak cennej wartości. Bo muzeum to nie tylko zwiedzanie, ale także działalność naukowa i zachowanie tych obiektów dla przyszłych pokoleń, a to kosztuje. Samo wpisanie Muzeum Historyczno ? Archeologicznego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pociąga za sobą szereg kosztów i opracowań. Szukaliśmy wszelkich źródeł finansowania. Od dwóch lat trwają rozmowy z władzami województwa. Zobaczymy jaki będzie ich finał. Od początku zabiegaliśmy także w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
o współfinansowanie lub współprowadzenie Muzeum. Tych rozmów i wystąpień było bardzo dużo, ale udało się. Otrzymaliśmy oficjalną informację od Pana Premiera Piotra Glińskiego, w której deklaruje swoje wsparcie i zaprasza do przedstawienia propozycji starostwa co do zasad przyszłej współpracy w zakresie współprowadzenia Muzeum ? mówi starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak.


Jak pisze premier Piotr Gliński – ?Biorąc pod uwagę znaczenie obiektu w skali światowej i podzielając zdanie Pani Starosty, co do konieczności zagwarantowania odpowiednich środków finansowych, które umożliwią rozwój Muzeum Historyczno ?Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, pragnę zaprosić do rozmów i przedstawienia propozycji Starostwa Ostrowieckiego co do zasad przyszłej współpracy w zakresie współprowadzenia Muzeum?.
-Stanęliśmy przed ogromną szansą, której sfinalizowanie da pewną sytuację przy finansowaniu Muzeum, dzięki czemu będzie mogło się rozwijać i być ?Perełką?. Chcę podziękować Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu za pochylenie się nad Muzeum Historyczno ?Archeologicznym. Deklarujemy utrzymanie dotychczasowych środków przekazywanych na potrzeby obiektów ? dodaje starosta Marzena Dębniak.
Celem konferencji zorganizowanej w Pałacu Wielopolskich było także zaprezentowanie przebiegu prac realizowanych w ramach projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno -Archeologicznego poprzez poprawę infrastruktury Rezerwatu Krzemionki i Pałacu Wielopolskich?. Projekt powstał za rządów ubiegłej kadencji. Wówczas jego pierwotnie szacowana wartość wynosiła niespełna 10 mln., przy wkładzie własnym powiatu w wysokości ponad 3 mln. W wyniku zaniechań i wielu zaniedbań w tej formie projekt był nie do przyjęcia. Obecny zarząd powiatu stanął przed koniecznością naprawy błędów, o czym także mówiła otwarcie starosta Marzena Dębniak.

-Projekt był niewłaściwy, ze względów oszczędnościowych zostało wyrzucone z niego szereg ważnych rzeczy, bez których w ogóle nie byłoby odbioru prac. Przykładem jest chociażby taras południowy Pałacu, którego remontu nie było, czy też podłóg w muzeum, gdzie planowano położenie zwykłego parkietu, a obecnie odtworzona jest mozaika charakterystyczna dla tego rodzaju obiektów. Z projektu została wyrzucona również winda, która prowadzi do toalet na poziomie -1. Kolejny przykład to piwnice, tam usytuowane są magazyny i sale wystawiennicze, gdzie zrezygnowano z wentylacji. Naprawiliśmy to wszystko. Spowodowało to podniesienie kosztów projektu do 16, 5 mln. W 2018 roku nie zrobiono nic. Nie ogłoszono żadnych przetargów na jakiekolwiek prace, a ceny poszybowały w górę. Jednak bez tych elementów projekt był nie do przyjęcia. W tej chwili trwa także remont i montaż stałej wystawy w Rezerwacie Krzemionki.
Poprzedni zarząd zostawił nam jedynie scenariusz, a więc nie było nawet jak ogłosić przetargu. Jednak myślę, że już niedługo mieszkańcy i turyści będą mogli oglądać obiekty w pełnym blasku, do czego już teraz zapraszam. Dziękuję dyrektorowi, Andrzejowi Przychodniemu za bardzo duże zaangażowanie w realizację tego projektu ? mówi starosta Marzena Dębniak.
Jak zapewniał na spotkaniu wicestarosta Andrzej Jabłoński, obecnie terminy realizacji prac nie są zagrożone. Otwarcie wystawy w Rezerwacie Krzemionki planowane jest już na 19 lipca br, zaś ukończenie 90 proc. prac na wrzesień. Finał projektu planowany jest na koniec roku.
-Staramy się przy realizacji całego projektu przywrócić jego pierwotne walory, dotyczące samego Pałacu Wielopolskich. Biorąc pod uwagę całą technologię robót przewidujemy, że wszystkie elementy, które byłyby do przywrócenia, na chwilę obecną zostaną osiągnięte. Zapewniamy o tym, że projekt absolutnie jest całkowicie bezpieczny ? mówi wicestarosta Andrzej Jabłoński. 
Dyrektor Muzeum podziękował zarządowi powiatu za cierpliwość i zrozumienie dla zwiększenia potrzeb. Jak mówił, pojęcia dobrze, tanio i szybko, wzajemnie się wykluczają, a wszystkim zależy na tym, aby projekt wykonany był dobrze. 
-Ze swoich doświadczeń mogę stwierdzić, że jest to unikalny sposób traktowania dziedzictwa kulturowego i mieszkańcy mogą być zadowoleni z tego, że mają takiego gospodarza ? mówił do zarządu powiatu dyrektor A. Przychodni.
Starosta M. Dębniak wyraziła jedynie ubolewanie nad faktem, że w projekcie nie przewidziano prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół Pałacu Wielopolskich. Jednak zarząd powiatu rozważa inne sposoby, poza projektem zrealizowania tego zadania. Kierownictwo Muzeum już pracuje nad koncepcjami, których efektem będzie właściwe  zagospodarowanie terenu. Jak podkreśla starosta M. Dębniak, intencją zarządu powiatu jest, aby Muzeum było godne mienia dziedzictwa narodowego.  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.