Pieniądze na szkolenia indywidualne

Dużym zainteresowaniem ze strony osób bezrobotnych cieszą się kursy prawa jazdy, współfinansowane przez urząd pracy.

W poszukiwaniu nowych umiejętności zawodowych, pracy i stabilizacji życiowej, mieszkańcy naszego powiatu wybierają także szkolenia pozwalające zdobycie uprawnień operatora koparko -ładowarki, operatora CNC czy spawacza.
-Od stycznia do połowy czerwca br. indywidualne szkolenia rozpoczęło 27 osób ? informuje Katarzyna Kot, specjalistka ds. szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Św. ? Niektóre osoby już ukończyły wybrany kurs zawodowy i zdały pomyślnie egzamin, inne rozpoczęły naukę i uczęszczają na zajęcia.
Wśród wielu form wsparcia zawodowego mieszkańców powiatu ostrowieckiego uwagę zwracają szkolenia, finansowane w całości bądź współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Są one adresowane do osób, bezrobotnych i poszukujących pracy, które chcą zdobyć cenione na rynku umiejętności, bądź podwyższyć posiadane kwalifikacje i znaleźć pracę. Z takiej możliwości korzysta też grupa osób, które z różnych powodów straciły zatrudnienie i aby wrócić na rynek pracy muszą zmienić zawód. Wiele lokalnych firm odczuwa braki kadrowe i poszukuje pracowników.
Ukończenie szkolenia i zdobycie nowych umiejętności zawodowych otwiera nowe możliwości zawodowe. Najważniejsza jest aktywność i chęć zmiany swojej sytuacji. W urzędzie pracy można liczyć na fachową pomoc doradcy klienta bądź doradcy zawodowego i co ważne, na wsparcie fi nansowe, co w przypadku osób niepracujących ma ogromne znaczenie.
-Posiadamy środki finansowe i możemy pomóc każdej osobie zainteresowanej ukończeniem kursu zawodowego i uzyskaniem nowych umiejętności lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji ? podkreśla Katarzyna Kot, specjalista ds. szkoleń. ?Kandydat musi przedstawić deklarację pracodawcy, który gwarantuje zatrudnienie osoby, która ukończy szkolenie, przez okres co najmniej trzech miesięcy lub na pół etatu. Samemu można znaleźć placówkę organizującą szkolenia lub zwrócić się z tym do nas. Mamy rozeznanie lokalnego rynku i możemy wskazać instytucję szkoleniowa cieszącą się uznaniem. Oczywiście pokrywamy koszty szkolenia, a po zdanym egzaminie, kierujemy daną osobę do pracy w zakładzie, który zadeklarował jej zatrudnienie.
Kursy zawodowe trwają zazwyczaj od miesiąca do kilku miesięcy. Jeśli kurs kończy się egzaminem państwowym, wtedy urząd fi nansuje jego koszty do kwoty 4 tysięcy. Na kurs prawa jazdy kat. C, C+E można otrzymać z urzędu do 5 tys. zł, a na kurs kat. D – 6.5 tys. zł, lub nawet 7.5 tys. zł (jeśli ktoś ma tylko kat. B). Poza tym urząd finansuje też szkolenie umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy. Kiedyś konieczne były tzw. uprawnienia na przykład do przewozu osób. Chętnych na kursy prawa jazdy nie brakuje, bowiem są one bardzo drogie i nie każdego stać na sfi nansowanie takiego szkolenia z własnej kieszeni. Poza tym kierowcy są rozchwytywani na rynku.
Jak się dowiedzieliśmy, urząd pracy posiada jeszcze środki finansowe z puli przeznaczonej na szkolenia indywidualne i może pomóc każdemu, kto chce zdobyć nowe umiejętności czy uprawnienia, np. operatora maszyn budowlanych, drogowych, kierowcy, ale też w zakresie fryzjerstwa czy gastronomii. W tym roku ostrowczanki wybierały różnorodne kursy m in. stylizacja rzęs czy instruktorka fi tness, które umożliwiły im zaistnienie w niszowych dziedzinach rynku pracy. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *