Nowoczesny układ drogowy w centrum miasta

Na zaproszenie prezydenta miasta Ostrowiec Świętokrzyski odwiedziła poseł Agata Wojtyszek. Spotkanie było okazją do podsumowania działań na drogach w centrum miasta.
Tylko w 2021 r. do użytku oddano prawie 1500 metrów wyremontowanych dróg w centrum miasta. Za blisko 4 4 39 449,87 zł wyremontowano 867 m.b. ulic Siennieńskiej, Okólnej, oraz Głogowskiego. Zadanie obejmowało także remont chodników, krawężników, zjazdów na posesję, wymianę opraw oświetleniowych, a także remont kanalizacji deszczowej. Z kolej za blisko 2 mln. zł wyremontowano ulicę Adama Wardyńskiego oraz ulicę Piwną. To zadania także obejmowało remont chodników, krawężników, zjazdów na posesję, wymianę opraw oświetleniowych. Obydwa zadania wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.
-Nasze ulice, nasze place i tereny są coraz w lepszym standardzie. Pokazujemy też przykład dla innych samorządów, że warto inwestować, ale warto inwestować nie zadłużając się, nie biorąc kredytów. Nowo wyremontowane ulice w centrum miasta już cieszą naszych mieszkańców ? mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński.
W czasie spotkania został także poruszony temat remontu drogi wojewódzkiej 754 przebiegającej przez Ostrowiec Świętokrzyski czyli od mostu na Al. 3 Maja do ul. Radwana.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *