Potrącenie na nowych zasadach

W Ostrowcu Świętokrzyskim, 77-letni kierujący samochodem marki KIA, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 41-latka. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, do szpitala trafi ł pieszy.
W Ostrowcu Świętokrzyskim, 57- letni kierujący pojazdem marki Chrysler, wykonując manewr skrętu w lewo zderzył się z rowerzystką. 63-letnia cyklistka jechała drogą dla rowerów. Kobieta została przewieziona do szpitala.


Nowe zasady na drogach
Z dniem 1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 463), która wprowadziła przepisy zwiększające bezpieczeństwo
pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.
Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko wtedy, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. Podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych piesi mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. 
W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Piesi mają zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych ? w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Ustawodawca zobowiązał kierujących pojazdami do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany: zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na
tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
Komentarz eksperta
Po wprowadzeniu nowych przepisów w sprawie pierwszeństwa pieszego na przejściu dla pieszych należało się spodziewać, że zdarzeń w tym rejonie będzie mniej. Ale nie tak szybko przestawiamy
swoją wyrobioną technikę jazdy do nowych przepisów. Musi upłynąć jakiś czas, abyśmy dostosowali się do nowych zasad.
-Z obserwacji ruchu drogowego w naszym mieście da się zauważyć, że kierowcy baczniej obserwują pieszego w rejonie przejścia i znacznie zmniejszają prędkość, ale oczywiście zdarzają się przypadki brawury, czego nie wyeliminujemy nawet najsurowszymi przepisami ?mówi nasz ekspert Jerzy Brożyna.
Najlepszą zasadą ograniczenia zdarzeń z udziałem pieszego jest rozgraniczenie pieszego od pojazdów, budowanie kładek nad jezdnią czy podziemnych przejść, ale w naszym mieście to niemożliwe. Spróbujmy więc zweryfikować, czy wszystkie zlokalizowane przejścia dla pieszych w naszym mieście znajdują się szczególnie tam, gdzie jest duże natężenie ruchu kołowego. W sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej przebiegającej przez centrum miasta mówi się już co najmniej od 10 lat, ale władze wojewódzkie nie uważają tego za priorytet, są ważniejsze inwestycje.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest budowa dróg gminnych tzw. łączników łączących główne ulice, powodując odciążenie ruchu w centrum miasta. Drogowcy przeważnie na drogach powiatowych budując nowe, czy odnawiając starą nawierzchnię, bardzo często zapominają o pieszych. Budują dla nich żwirowe pobocza, które po paru miesiącach zarastają trawą i pieszy zmuszany jest korzystać z jezdni przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Szczególnie występuje to przy zabudowie zwartej na wsiach, gdzie droga powiatowa służy jako alternatywna dla drogi krajowej, która jest w częściowym remoncie.
Wracając do pieszego pokonującego przejście dla pieszych, dla nich też wprowadzono wiele obowiązków m.in. zachowanie szczególnej ostrożności przed wejściem na przejście. Gdyby wszystkie osoby stosowały się do tej zasady, nie byłoby zdarzeń w tym rejonie. Nikt nie chce być potrącony i nikt nie chce potrącić. A więc coś tu zawodzi, trzeba wzajemnego zaufania, obserwować kierującego czy ma zamiar się zatrzymać i czy kierujący w dostateczny sposób widzi zamiar pieszego. Gdy te dwie zasady będą współdziałać to bezpiecznie przejedziemy i przekroczymy przejście dla pieszych. Niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym ma oznakowanie poziome nie tylko przejść dla pieszych, ale również linie np. podwójna ciągła, która często występuje przed przejściami. Ona może spowodować, że powstrzymamy się od wyprzedzania, a tym samym zachowamy większą ostrożność przy przejeżdżaniu miejsca, gdzie możemy spodziewać się pieszego, ukłon do drogowców o dbanie o oznakowanie poziome . W 2020 roku nie było ono odnawiane pomimo wielu zapewnień ze strony zarządcy dróg powiatowych i gminnych.
Reasumując zmiany przepisów związanych z przechodzeniem przez przejścia dla pieszych nie spodziewajmy się szybkiej poprawy bezpieczeństwa, tylko zdrowy rozsądek obu stron może ograniczyć ilość zdarzeń drogowych w rejonie przejść dla pieszych. Ujednolicenie prędkości jazdy w obszarze zabudowanym, a więc obniżenie dopuszczalnej prędkości jazdy po godz. 23, nie odniesie żadnego skutku w postaci stosowania tego przepisu przez kierowców. Prawdę mówiąc jeździmy z taką prędkością, na jaką pozwalają nam warunki drogowe, natężenie ruchu czy warunki atmosferyczne.
Nikt nie zwraca uwagi na prędkościomierz, że jedzie o 10 km/h za dużo od prędkości dopuszczalnej. Skutki zdarzenia przy różnicy prędkości 10 km są znaczne, a szczególnie przy najechaniu na pieszego, ale przecież nikt z nas nie myśli i nie chce takiego spotkania. Pomysł dokształcania młodych kierowców po otrzymaniu prawa jazdy był dobry, ale gdzieś przepadł. Uświadamianie kierujących na płycie poślizgowej o zagrożeniach jak dużo znaczy różnica w prędkości 10 km, przy omijaniu przeszkody, przy pokonywaniu zakrętów, przy długości zatrzymania w różnych warunkach atmosferycznych. Policja drogowa prowadzi działania profilaktyczno -edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, ale tylko w mieście. Nie widziałem i nie słyszałem o spotkaniach i pogadankach z policją drogową w gminach czy na wsiach, gdzie zamieszkuje dużo osób starszych i często przyjeżdżają do miasta. Często ich widać na ulicy wiodącej do targowicy handlujących swoimi produktami, a później wracają do domów środkami komunikacji publicznej korzystając niejednokrotnie z przejść dla pieszy albo innych miejsc, aby dostać się na drugą stronę ulicy. Wskazane by było, aby policja drogowa rozszerzyła swą działalność profilaktyczną na obszary wiejskie, bo tam jest wiele do przekazania w celu poprawy bezpieczeństwa pieszego.
Jeśli chodzi o zasadę trzymania określonej odległości między pojazdami w zależności od prędkości jazdy, to myślę, że przepis ma swoje uzasadnienie i był potrzebny. Ale jak zwykle przyzwyczajenia kierowców często zawodowych, często kolegów jadących jeden za drugim, aby się nie zgubić, aby wybrać wspólny parking na odpoczynek, będą trudne do wyeliminowania. Odległość między pojazdami narzucona przez przepis będzie trudna do oceny, ale zdrowy rozsądek podyktowany warunkami drogowymi wymusi na kierowcach zastosowanie bezpiecznej odległości między  pojazdami.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.