W MWiK inwestycja za inwestycją

Imponująco wygląda zestawienie realizowanych i planowanych do jeszcze w tym roku inwestycji realizowanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pod tym względem, ale również za sprawą otrzymanych nagród ostrowieckie MWiK sp. z o. o. zaliczane są do grona najlepszych spółek wod-kan w regionie, mogących pochwalić się wysokim stopniem i skutecznością pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz profesjonalizmem, pomysłowością i konsekwencją w działaniu. Jest to efektem zarówno dobrej pracy zarządu spółki i jej pracowników oraz wsparciem właściciela, którym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

– Szereg zrealizowanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim działań, zaowocował przyznaniem w 2021 roku dwóch prestiżowych wyróżnień- mówi Artur Łakomiec, prezes MWiK. Spółka została doceniona przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który uhonorował ją tytułem Najlepszego Inwestora Województwa Świętokrzyskiego w konkursie Dobra Firma 2021 oraz przez firmę Wzorowi Polska Sp. K., która przyznała jej tytuł Lidera Ekologii – Wzorowa Firma 2021.
Spółka obecnie wdraża szereg działań mających na celu realizację podstawowych zadań, z których głównymi są zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Wśród inwestycji zrealizowanych i planowanych do wykonania w bieżącym roku wymienić można aż kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych. Sfinalizowana została modernizacja kotłowni na terenie oczyszczalni ścieków poprzez wymianę trzech pieców, z czego dwa pracujące na biogaz, który wytwarzany jest w procesie oczyszczania ścieków. Inwestycja została rozpoczęta w 2020 r. i zakończona w kwietniu 2021 r., a jej wartość wyniosła ponad 560 tys. zł. Zakończone budowy sieci wodociągowych o łącznej długości 1825 mb przy ulicach Jarzębinowej, Bałtowskiej ? boczna, ulicach Malinowej i Jarzębinowej ? Krokusowej, Złota ? Stawki Denkowskie, Jarzębinowa ? Boczna, Rzeczki, Traugutta, Łączna, Wąwozy (wraz z zestawem hydroforowym, który eliminuje niskie ciśnienie wody dla odbiorców w ul. Wąwozy), Obecnie trwają budowy sieci kanalizacji sanitarnej, które będą zakończone jeszcze w tym roku. Obejmują one ulice: Rozległą, Wąwozy, w ulicach bocznych od ul. Zbożowej tj. ul. Kubiaka, Stokłosy, Rybkowskiego, Zbożowa ? boczna za Orlenem. Do zrealizowania do końca tego roku zaplanowano jeszcze budowy sieci wodociągowych przy ulicach Trzeciaków i Rzeczki, a także sieci kanalizacyjnej przy ulicach Pszczelej, Kolonia Robotniczaboczna, Konwaliowej. Przewidziana jest również wymiana sieci wodociągowej przy ul. Kopernika ? boczna ? Waryńskiego.
– Na tym nie koniec, bowiem trwają prace nad opracowaniem i przygotowaniem systemu monitorowania sieci wodociągowej, w tym mapy cyfrowej – mówi prezes MWiK Artur Łakomiec. Uruchomienie powyższego systemu pozwoli na efektywniejsze zarządzanie siecią wodociągową, skuteczniejsze i szybsze lokalizowanie awarii, ich usuwanie, informowanie odbiorców znajdujących się w rejonie awarii o przerwach w dostawie wody. Zrealizowanie systemu monitorowania sieci wstępnie wyceniane jest na kwotę około 2,5 mln zł. za całą inwestycję.
Zrealizowana została budowa dwóch niezależnych podziemnych linii kablowych zasilających ujęcie wody Kąty Denkowskie, co ma zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw wody dla mieszkańców. Kwota wydana na inwestycję wyniosła ponad 920 tys. zł. Wykonano też prace rewitalizacyjne obiektu i terenu biura Spółki przy ul. Sienkiewicza 91. W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów i pracowników oraz zapewnienia komfortu i bezproblemowego parkowania pojazdami na terenie własnego parkingu, podjęto decyzję o uporządkowaniu placu przed budynkiem biurowym.

– Został wyburzony budynek starej przepompowni i zgodnie z przygotowanym projektem wykonano nowy funkcjonalny parking. Dzięki temu dostępnych jest 50 miejsc parkingowych, teren obsadzono zielenią, doświetlono i zabezpieczono monitoringiem. Obok budynku biurowego znalazły się ławki dla klientów i pierwszy na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego postumentowy zdrój wody pitnej wraz z poidełkiem dla zwierząt. Ponadto w ramach bieżącego remontu wykonano nową elewację zewnętrzną budynkuwylicza prezes MWiK.
Obecnie znajdujące się na terenie obszaru działania MWiK Sp. z o.o. sieci wynoszą – sieć kanalizacji sanitarnej ma długość blisko 300 km, natomiast długość sieci wodociągowej to prawie 400 km. Na tle innych przedsiębiorstw wod-kan z całej Polski należy stwierdzić, że współczynnik przeprowadzonych działań inwestycyjnych oraz długość sieci zapewnia niemal ?komfortowe? życie mieszkańców na obszarach działania spółki. Wydane na budowę sieci wod-kan środki do końca br. wyniosą około 6 mln zł, przy czym zrealizowanych zostanie około 2100 mb sieci wodociągowej i blisko 3000 mb sieci kanalizacyjnej. W kolejnych latach 2022-2023 przeznaczonych jest na inwestycje po około 5 mln zł co roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *