Joanna Pikus dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Przed południem starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, w asyście kierowników dzialów i pracowników,  oficjalnie powołała na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Joannę Pikus.

Nowa dyrektor została wybrana w drodze konkursu, który był ogłoszony 13 lipca br. Była jedną z dwóch kandydatek ubiegających się o to stanowisko. Jak mówi nowa dyrektor, przyjęte stanowisko pozwali jej na wykorzystanie  wiedzy i doświadczenia nabytych przez ostatnie kilka lat instytucjach pomocowych służących wsparciu mieszkańców miasta i powiatu ostrowieckiego.

J.Pikus rozpoczęła pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na stanowisku terapeuty i konsultanta. Potem objęła funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Następnie pracowała na stanowisku konsultanta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zaś od marca br. pełniła funkcję wicedyrektora placówki.

-Jestem przekonana, że nabyte doświadczenie i umiejętności będę mogła doskonale wykorzystać na przyjętym stanowisku, co przełoży się na jakość pracy. Dobrze znam zakres pracy wszystkich działów oraz problemy, z jakimi zwracają się do nas mieszkańcy. Myślę, że dzięki dobrej współpracy z całą kadrą PCPR ?u i przyjaznej atmosferze, będziemy skutecznie realizować stojące przed nami zadania, służące pomocy mieszkańcom powiatu ostrowieckiego ?mówiła dyrektor,  Joanna  Pikus.

 Starosta M. Dębniak złożyła gratulacje nowej dyrektor oraz podziękowała wszystkim pracownikom PCPR ?u za trud i zaangażowanie w realizację działań wspierających mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *