Będzie nowy chodnik na ul. Iłżeckiej

Na tę wiadomość mieszkańcy poruszający się dotychczasowym chodnikiem wzdłuż ulicy Iłżeckiej od strony ciągu prostopadłych ulic od Torfowej do Prusa, czekali długie lata. Ich wnioski, składane na zebraniach osiedlowych, nie przynosiły oczekiwanych działań, a z każdym rokiem przejście istniejącym chodnikiem było coraz trudniejsze, a wręcz niebezpieczne. Sterczące płyty pamiętają zamierzchłe czasy. Koleiny i nierówności uniemożliwiają normalne przejście. Przejazd rodziców wózkiem z dziećmi tu też jest niemożliwy.

Latem, ubiegłego roku mieszkańcy zwrócili się z prośbą o spotkanie do radnego Rady Powiatu, Roberta Rogali, na którym zgłosili od lat nierozwiązany problem.

-13 lipca ubiegłego roku złożyłem w imieniu mieszkańców interpelację w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na realizację tego zadania. Dotychczasowy chodnik, z nierównymi i wystającymi płytami, dawno przestał spełniać swoją rolę i znacznie odbiega od obowiązujących standardów. W ubiegłym tygodniu, przyjęliśmy uchwałę o przekazaniu środków na ten cel. Cieszy mnie, że to zadanie zostanie wykonane, a mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego, bezpiecznego ciągu pieszych  –mówi radny Robert Rogala.

Radni Rady Powiatu przyjęli uchwałę o przeznaczeniu na ten cel 290 tysięcy złotych  na podstawie porozumienia z gminą Ostrowiec Świętokrzyski, której radni Rady Miasta,  uchwałą  wyrazili wolę przeprowadzenia tej inwestycji oraz przekazania także środków wysokości 290 tysięcy na jej realizację. Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak podkreśliła znaczenie dobrej współpracy z samorządem Ostrowca Św, Rady Miasta i prezydentem, Jarosławem Górczyńskim, dzięki której realizowane są zadania  na rzecz mieszkańców, poprawiające infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo. Starosta potwierdziła też, że wpłynęła do niej prośba z podpisami 150 mieszkańców dotycząca wykonania nowego chodnika.

 Wartość tego zadania wynosi ponad pół miliona złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *