Walne w stowarzyszeniu kibiców KSZO

Zarząd Stowarzyszenia Kibiców KSZO zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 27 września o godz. 17.15 w hali KSZO przy ulicy Świętokrzyskiej 11.

Drugi termin Walnego Zgromadzenia, to 27 września godz. 17.30.

Celem zgromadzenia będzie podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą mieć członkowie, którzy opłacili składki członkowskie do 24 września.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *