Organizacje pozarzadowe mogą nadal liczyć na wsparcie. Rok 2021 jest rekordowy!

Olbrzymie zainteresowanie wśród przedstawicieli ostrowieckich organizacji pozarządowych wywołało doroczne spotkanie z prezydentem Jarosławem Górczyńskim, który zaprezentował zasady współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i podsumował miniony rok. Po pandemicznym roku 2020 w roku bieżącym z ostrowieckiego samorządu do NGO popłynęła już rekordowa kwota 2.719 tys. zł.
– Cenię sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi, bo ich przedstawiciele doskonale wiedzą jak spożytkowaćkażdą złotówkę- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Cieszę się, że na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego pojawiają się nowe inicjatywy i obszary, na które wkraczają właśnie stowarzyszenia. Na przestrzeni ostatnich lat co roku zwiększaliśmy wydatki na organizacje pozarządowe, oczywiście wyjątkiem był ubiegły, pandemiczny rok. W roku 2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przeznaczyła na zadania gminy realizowane przez NGO kwotę 2.719.500,00 zł. Zawarto już 42 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz z klubami sportowymi. Nie zapomnijmy, że jest październik, a więc jeszcze do końca roku ta kwota wzrośnie. Jak przyznaje prezydent, pomimo trudnej sytuacji i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem w warunkach pandemii udało się zrealizować większość z zadań publicznych wzbogacających życie społeczne i przyczyniających się do poprawy egzystencji mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury, wspierania i upowszechniania sportu.


Bardzo interesująco wygląda wachlarz przedsięwzięć zrealizowanych w trosce o zdrowie ostrowczan, które zorganizowały stowarzyszenia otrzymując finansowe wsparcie z gminnego budżetu. M.in. było to: badanie USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, badanie densytometryczne, mające na celu zdiagnozowanie wczesnych objawów osteoporozy, badaniekobiet w ramach akcji ?Białych sobót?, rehabilitacja, kampania edukacyjno – informacyjną z pedagogiem, elektroradiologiem i ratownikiem medycznym, popularyzowanie wiedzy na temat znaczenia prawidłowej diety i zdrowegotrybu życia w profi laktyce chorób prostaty i chorób nowotworowych, popularyzowanie zdrowego i aktywnego starzenia się oraz świadomej troski o własne zdrowie, badanie laboratoryjne (TSH, OB, morfologia, poziom glukozy, cholesterol, trójglicerydy, prześwietlenie rentgenowskie płuc), indywidualne konsultacje medyczne ze specjalistami np. onkologiem, urologiem, przeprowadzenie otwartych akcji poborukrwi oraz zorganizowanie prelekcji na temat idei honorowego krwiodawstwa, prelekcje i imprezy promujące honorowe krwiodawstwo, nieodpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne z zakresu korygowania wad, rehabilitacji urologicznej.
– Współpracę z sektorem pozarządowym określam bardzo dobrze – mówi naczelnik w ydziału Edukacji Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. W naszym banku organizacji pozarządowych mamy ich 94, ale oczywiście z zaangażowaniem jest różnie, jedne z nich są bardziej aktywne, zaś drugie mniej. Jeśli poddamy analizie środki, jakie przeznaczamy dla tych stowarzyszeń na realizację zadań gminy, to są one bardzo wysokie. Dzięki prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiego co roku do organizacji trafiają coraz to wyższe środki. Rok 2021 jest pod tym względem rekordowy. 
W roku 2022 organizacje pozarządowe mogą liczyć na zadania w sferze ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury, wspierania i upowszechniania sportu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *