Rektor Paweł Gotowiecki Doktorem Honoris Causa Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego w Tbilisi (zdjęcia)

Dr Paweł Gotowiecki ? rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa za wybitny wkład w umiędzynarodowienie edukacji akademickiej i badań naukowych Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego w Tbilisi.
Uczelnia w Tbilisi uznała, że wkład dr Gotowieckiego w edukację, naukę i internacjonalizację Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego jest niezaprzeczalny i przyznając tytuł podziękowała także za ogromny szacunek, lojalność i stosunek do Gruzji i Gruzinów.
Caucasus International University w Tbilisi to uczelnia wyższa oparta na wartościach narodowych i ciągłych zmianach, zmierzająca do stworzenia konkurencyjnego, wysoko wykwalifikowanego personelu i jego integracji ze sferą krajową i międzynarodową. Uczelnia stara się, aby kształcenie na niej było kompleksowe i przede wszystkim oparte na badaniach naukowych. Uniwersytet promuje utalentowanych studentów i dąży do stałego podnoszenia ich umiejętności zawodowych. Historia udowodniła, że próba stworzenia uniwersytetu o klasycznym europejskim stylu z wysokimi standardami akademickimi opartymi na gruzińskich wartościach przyniosła pożądany rezultat. Dziś ta placówka naukowa posiada wszelkie warunki do bycia konkurencyjnym w sferze krajowej i międzynarodowej.


Uniwersytet w Tbilisi prowadzi laboratoria dydaktyczne dla podstawowych dyscyplin medycznych, jak neurologia i fizjologia stosowana, a także  laboratorium biochemii oraz pracownieze stymulowanymi technikami. Prowadzi również kliniki stomatologiczne i prawa. Ważne w pracy uczelni są jej badania i nauczanie oparte na praktyce i w oparciu o międzynarodowe standardy, które tak, jak w przypadku z ostrowiecką WSBiP dają podstawy integracji z międzynarodową przestrzenią edukacyjną.


Caucasus International University jest uczelnią tylko o rok starszą od naszej WSBiP. W tym roku obchodzi jubileusz 26-lecia działalności. Funkcjonuje jako spółka z o.o. Została założonajako instytut medyczny ?Clinitsist? w 1995 roku. W tym samym roku uczelnia otrzymała licencję od Ministerstwa Edukacji Republiki Gruzji. W 2005 roku uzyskała Akredytację RadyAkredytacyjnej Uczelni. W 2006 roku zmieniono nazwę i założycieli instytutu ?Clinitsist? i powstał on jako wieloprofi lowa uczelnia wyższa ? Caucasus International University ? LLC. CaucasusInternational University przeszedł proces autoryzacji z dużym sukcesem i uzyskał autoryzację na sześć lat wspólną decyzją Rady Autoryzacyjnej Narodowego Centrum DoskonaleniaJakości Kształcenia w 2018 roku. W tym samym roku uczelnia otrzymała międzynarodowe wyróżnienie, jako ?Lider 2018?.


Obecnie na uniwersytecie uczy się 7400 studentów na takich kierunkach, jak Biznes, Nauki społeczne, Prawo, Medycyna oraz Uprawa winorośli- winiarstwo. Caucasus InternationalUniversity jest instytucją edukacyjno- naukową, która wspiera postęp społeczno-gospodarczy i rozwija wartości kultury gruzińskiej i światowej w oparciu o nowoczesną wiedzę. Tworzy również nowoczesne środowisko uczenia się i nauki poprzez wdrażanie innowacyjnych metod, a także edukację międzykulturową i różnorodne życie uniwersyteckie. Uczelnia zapewniawychowanie pokolenia o wartościach demokratycznych, które będzie konkurencyjne na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy.
Gratulujemy rektorowi dr. Pawłowi Gotowieckiemu. Mamy również nadzieję, że współpraca z Międzynarodowym Uniwersytetem Kaukaskim otworzy kolejny, owocny etap działalności międzynarodowej ostrowieckiej  uczelni.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *