Prezydent i radni miejscy z wyższym wynagrodzeniem

Prezydent i radni miejscy będą zarabiać więcej. To decyzja Rady Miasta w związku ze zmianą przepisów prawnych, na podstawie których ustalono wynagrodzenia. Zachodziła bowiem konieczność podjęcia nowej uchwały, ustalającej nowe kwoty. To wynika z ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

I tak, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego będzie miał wynagrodzenie miesięczne, na które złożą się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10350 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3450 zł, dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta za udział w sesjach Rady Miasta oraz posiedzeniach komisji powołanych przez Radę Miasta.

Podstawę naliczenia diety stanowi 75% 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Uchwała ustaliła wysokość diety w relacji procentowej i tak wyniesie dla: Przewodniczącego Rady Miasta – 100%, Wiceprzewodniczących Rady Miasta – 90%, Przewodniczących Komisji Rady Miasta – 85%, Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Miasta – 75%, radnych Rady Miasta – 70%.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *