Nowy sprzęt dla służb drogowych

Koniec roku obfitował w doposażenie w nowy sprzęt bazy dla służb drogowych powiatu ostrowieckiego, która znajduje się na ul Siennieńskiej.

Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku zakończył się remont obiektów oraz przygotowanie terenu wokół na potrzeby bazy. Teren wraz z zabudowaniami, stanowiący wcześniej lokalizację obwodu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg, został przekazany powiatowi ostrowieckiemu w drodze darowizny. Zagospodarowanie terenu pod bazę pozwala na usprawnienie pracy służb drogowych, a także na właściwe przechowywanie sprzętu, czemu służą zadaszone wiaty. Do tej pory sprzęt wykorzystywany na potrzeby utrzymania dróg stacjonował przy budynku Starostwa Powiatowego.

Z każdym rokiem powiat ostrowiecki inwestuje także w doposażenie służb drogowych. W 2019 roku zakupiono ciągnik VALTRA, z dodatkowym wyposażeniem piły i kosiarki. Pod koniec 2021 roku baza wzbogaciła się o kolejny specjalistyczny sprzęt, który już jest wykorzystywany do pracy na drogach powiatowych. Jak informuje wicestarosta Andrzej Jabłoński powiat zakupił pługopiaskarkę z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg, o wartości ponad 220 tysięcy, a także jednoosiową lekką przyczepę o udźwigu 750 kg do wożenia słupków, tarcz drogowych i innych elementów montażu oznakowania pionowego. Wartość tego zakupu to 9,5 tysiąca. Ponadto za kwotę 83 tysiące 640 złotych zakupiono kolejne elementy do ciągnika VALTRA – posypywarkę i pług służących również pozimowego utrzymania dróg oraz ładowacz czołowy wraz z osprzętem o wartości 36 tysięcy 650 złotych.

-Baza dla służb powiatowych, a także sukcesywne doposażenie jej w specjalistyczny sprzęt przełoży się na usprawnienie organizacji pracy oraz profesjonalne funkcjonowanie. Przystosowanie obiektów oraz terenu bazy pozwala na bezkolizyjne i prawidłowe przechowywanie sprzętu, a także materiałów służących potrzebom służb drogowych powiatu ? mówi Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego.

Dzięki zakupom profesjonalnego sprzętu poprawi się jakość i efektywność wykonywanych zadań przez służby drogowe.

Print Friendly, PDF & Email