W kasie Ostrowca Świętokrzyskiego ponad 10 mln zł mniej!

Jak poinformował Sławomir Kijak, Skarbnik Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przewidywany jest drastyczny spadek dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT.
Sięgnąć on może nawet 10 mln złotych. Już przed kilkoma tygodniami eksperci ostrzegali, że władze lokalne stracą w 2022 roku 13,5 mld zł z powodu obniżenia klina podatkowego PIT w ?Polskim Ładzie? Prawa i Sprawiedliwości.


– Spadek dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT ? w związku ze zmianami podatkowymi oraz sposobem przekazywania udziałów (nie z faktycznych wpływów, tylko z uśrednionych danych z lat ubiegłych) dochody gmin od roku 2022 zostaną w znaczący sposób ograniczone – przyznaje Skarbnik Miasta, Sławomir Kijak. W Ostrowcu będzie to: w przypadku PIT kwota około 7,8 mln zł, czyli 12,66% dochodów z tego tytułu, a w przypadku CIT 2,3 mln zł, czyli 36,26% (porównując prognozy MF na 2022 do fatycznego wykonania 2021). Razem to zmniejszenie budżetu miasta o ponad 10 mln zł.
Jak wyjaśnia Skarbnik Miasta, teraz zmieniono zasady, które obowiązywały od trzydziestu lat. 
– Jako samorząd co do udziałów w podatku PIT otrzymywaliśmy prognozę z Ministerstwa Finansów i środki były uzależnione od faktycznych wpływów z tego podatku na naszym terenie. Tym razem wyliczono średnią ważoną z trzech lat 2018, 2019, 2020 i mamy otrzymywać co roku konkretną kwotę, a co miesiąc ma przypadać 1/12 z tej liczby – mówi skarbnik Sławomir Kijak.
Tymczasem już w grudniu Rafał Trzeciakowski, ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju informował, że władze lokalne stracą w 2022 roku 13,5 mld zł z powodu obniżenia klina podatkowego PIT w ?Polskim Ładzie? Prawa i Sprawiedliwości. Tylko w ciągu dekady strata ta urośnie do 125 mld zł (w cenach stałych z 2022 roku). Do tej pory rząd zapowiedział środki kompensujące te straty na kwotę 66 mld zł, z czego połowa w 2021 i 2022 roku. Wciąż nie wiadomo, czy ubytki te będą kompensowane w latach kolejnych. Nie wiadomo również, jak zapowiedziane wydatki zostaną sfinansowane ? długiem, wzrostem podatków czy cięciem innych wydatków?
Zdaniem Forum Obywatelskiego Rozwoju, rząd PiS kompensuje straty wybranym władzom lokalnym w 2022 roku, centralizując jednocześnie ramy fiskalne kraju. W 2022 roku  tylko 8 mld zł ma mieć formę zwiększonej jednorazowo subwencji ogólnej, którą władze lokalne mogą wykorzystać w dowolny sposób, a 23,7 mld zł to jednorazowe dotacje na wybrane przez rząd projekty inwestycyjne, o których dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych (w skrócie PIS) wnioskowały władze lokalne. Ubytki wpływów z podatku dochodowego są trwałe, a centralistyczne transfery ? uznaniowe i jednorazowe. Ponadto środki w ramach PIS są wypłacane de facto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który znajduje się poza kontrolą parlamentu i jest finansowany długiem, a decyzje o wypłatach z niego podejmuje jednoosobowo premier.

Print Friendly, PDF & Email