Ogłoszono pierwsze przetargi w ramach środków norweskich

Ostrowiecki samorząd jest w trakcie rozstrzygania dwóch pierwszych przetargów związanych z realizacją zadania ?Ostrowiec Świętokrzyski ? miastaOdNowa?. Przypomnijmy, że  Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się na liście 29 zwycięzców w programie ?Rozwój lokalny?, które otrzymają po 15 milionów złotych z Funduszy Norweskich i EOG.
– Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania w ramach postępowania przetargowego wyposażenia dla naszego partnera w projekcie, czyli Polskiego Czerwonego Krzyża- mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. W ramach tego zadania będziemy kupować nowoczesne urządzenia w postaci modułowych pracowni, mikroskopów, robotów edukacyjnych z akcesoriami i scenariuszami zajęcia, tabletów, maszyn do szycia oraz innych elementów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej, które będą wykorzystywane przez partnera do prowadzenia w szkołach podstawowych zajęć pozalekcyjnych z programowania i robotyki. Docelowo ów sprzęt zasili też Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych i będzie wykorzystywany w pomieszczeniach, które powstaną w ramach drugiego prowadzonego postępowania. Tutaj z kolei chcemy przygotować dokumentację projektową i kosztorysową na nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynku na potrzeby integratora. Mają powstać pomieszczenia z myślą o młodzieży, ale także osobach przedsiębiorczych, które umożliwią im zdobywanie różnorakich kompetencji.
Wiele wskazuje na to, że ów drugi przetarg ma szansę wygrać Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. z Siedzibą w Krakowie, która odpowiada chociażby za koncepcję Ostrowieckiego Browaru Kultury, czy rewitalizowany obiekt Kina ?Etiuda?, przy Alei 3 Maja, gdyż w postępowaniu złożyła najtańszą ofertę.
– Chcemy, aby na koniec 2023 roku budynek Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych otworzył swoje drzwi dla dzieci, młodzieży i osób chcących przygotować się do założenia własnej działalności gospodarczej. Planowane są tam zajęcia rozwijające kompetencje w różnych dziedzinach, m.in. z programowania, robotyki, czy elektroenergetyki – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. Liczymy, że wówczas wystartowałby Integrator Przedsiębiorczych, który zaproponowałby osobom, które dopiero chcą rozwijać swój biznes, wszelkie usługi pomocnicze, jak również usługi sieciowania i możliwości zamawiania spotkań z doradcami w formule on- line.
Przypomnijmy, że projekt ?Ostrowiec Świętokrzyski ? miastaOdNowa? zakłada promowanie i wspieranie przedsiębiorczości. Pomoże w tym opracowanie i wdrożenie Ostrowieckiego Programu Wsparcia Przedsiębiorczości. W ramach przedsięwzięcia zostanie przygotowana oferta nowoczesnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń nt. budowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i dorosłych. Projekt zakłada również wykorzystanie nowoczesnych technologii do poprawy funkcjonowania miasta i ułatwienia kontaktu z mieszkańcami. Inwestycja stawia sobie za cel podniesienie poziomu kompetencji i odpowiedzialności administracji samorządowej oraz wzrost poziomu zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji skutecznie zarządzających lokalnym rozwojem. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *