Generał profesorem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości

Na posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, na wniosek rektora dra Pawła Gotowieckiego, generałowi w stanie spoczynku, dr inż. Anatolowi Wojtanowi, kierownikowi Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, nadano tytuł profesora ostrowieckiej uczelni.

66-letni Anatol Jerzy Wojtan jest doktorem nauk wojskowych i wieloletnim nauczycielem akademickim. Jest uznanym teoretykiem i praktykiem w zakresie planowania strategicznego oraz planowania i programowania systemów obronnych. Pełnił funkcję Narodowego Dyrektora ds. Transformacji. Reprezentował Siły Zbrojne RP w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji ? ACT w analizach kryzysów polityczno ? militarnych oraz rozwoju współpracy państw NATO w zakresie budowy zdolności operacyjnych. Pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Kwartalnika Bellona. Jest ekspertem w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect2.

A.J.Wojtan posiada znaczący dorobek publicystyczny. Jest autorem takich publikacji, jak ?Misje i zadania oraz właściwości użycia Sił Zbrojnych RP w przyszłych operacjach?, ?Współczesne zagrożenia Bałtyku?, ?Zastosowanie technik obserwacji Ziemi?, ?Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe?, Koncepcja rozwoju Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej? oraz Wojska Rakietowe w świetle modernizacji Sił Zbrojnych RP?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *