Młodzi na start! Ruszył projekt ?Praca. Rodzina. Stabilizacja?

Trwa nabór wniosków na projekt pilotażowy realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą ?Praca. Rodzina. Stabilizacja?. Projekt dedykowany jest osobom bezrobotnym do 30 roku życia, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z powiatem ostrowieckim. Beneficjent spełniając określone warunki ma szansę na pozyskanie grantu w wysokości 8 tysięcy złotych, zaś pracodawca za zatrudnienie uczestnika projektu otrzyma bonus w wysokości 6 tysięcy złotych.

-12 listopada 2021 roku zakończył się nabór wniosków na projekty pilotażowe pn. ?Stabilna praca. Silna Rodzina?, który został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej. W ramach naboru wpłynęło do Ministerstwa 123 wnioski. Wszystkie projekty zostały ocenione przez Ministerstwo pod względem formalnym i merytorycznym. Należy  zaznaczyć, że projekt  maksymalnie mógł uzyskać 52 punkty. Komisja przyjęła, że rekomendowane do realizacji będą te, które uzyskały 35 punktów. Łącznie na listę programów pilotażowych wpisano 73 projekty na łączną kwotę 57 mln 562 tys 646 zł i 68 groszy. Wśród wniosków pilotażowych rekomendowanych przez Ministerstwo znalazł się również wniosek nasz Powiatowego Urzędu Pracy, który otrzymał nazwę ?Praca. Rodzina. Stabilizacja?. Projekt pilotażowy znalazł się na 14 miejscu w Polsce, na 73 projekty, które zostały ocenione bardzo wysoko. Projekt nasz otrzymał dofinansowanie 462 tysiące 320 złotych. Celem projektu było znalezienie takich rozwiązań, takich różnych narzędzi, takich sposobów pomocy, aby osoby bezrobotne poszukujące pracy, czy pracodawcy mogli tworzyć takie miejsca pracy, które w przyszłości będą, stwarzały możliwość rozwiązań systemowych ? wyjaśnia Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Premiowane były projekty zwierające rozwiązania, które przydadzą się osobom wyłączonym z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi, opieki nad osobami zależnymi, kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu dziecka, po urlopie macierzyńskim, jak i osób młodych do 30 roku życia z grupy NET czyli   nie uczących się, nie pracujących i nie szkolących się. Kolejne projekty mogły być skierowane do pracodawców, którzy zatrudniając pracowników w ramach pracy zdalnej czyli to, co teraz jest bardzo ważne jeśli chodzi o rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy skupił  się przede  wszystkim na osobach młodych, do 30 roku życia, tych które  nie uczą się, nie pracują, a są zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub ub poszukujące  pracy.

-Zespół, który przygotowywał projekt pilotażowy bardzo skrupulatnie wziął pod uwagę sytuację ludzi młodych,  trudnych warunków, jeśli chodzi o zatrudnienie i pozostanie tu w Ostrowcu na dłuższy czas ? dodaje dyrektor M. Stafijowska.

Projekt koordynuje  Katarzyna Kot, zaś  doradcy zawodowi: Anna Bugajska i Agnieszka Chuchała, będą bezpośrednio przygotowywać uczestników projektu, udzielać im cennych rad i wskazówek dotyczących poruszania się po lokalnym rynku pracy.

-Celem naszych działań jest zachęcenie osób do 30 roku życia do aktywności w poszukiwaniu pracy, do podjęcia zatrudnienia na ostrowieckim rynku pracy i ten cel chcemy osiągnąć przy pomocy innowacyjnych narzędzi, jakimi są grant na wyrównanie szans. Jest to kwota 8 tysięcy brutto dla młodych bezrobotnych poszukujących pracy, którzy zdecydują się na powrót lub pozostanie na lokalnym rynku pracy oraz bonus w wysokości 6 tysięcy złotych dla pracodawcy, który utrzyma naszego młodego uczestnika przez okres co najmniej 8 miesięcy. Dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem lub dziećmi do 6 -ego roku życia przewidzieliśmy dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem ? wyjaśnia koordynator projektu, Katarzyna Kot.

W projekcie pilotażowym weźmie udział 30 uczestników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ze statusem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Dodatkowo muszą to być osoby zarejestrowane po ukończonej edukacji lub pracy poza terenem naszego powiatu lub osoby, absolwenci szkół z terenu powiatu ostrowieckiego, którzy w ciągu 36 miesięcy przed przystąpieniem do projektu ukończyli edukację. Aby przystąpić do projektu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej PUP lub bezpośrednio w urzędzie u doradców zawodowych w pokoju nr 11. Osoba zakwalifikowana do projektu odbędzie cykl porad z doradcami zawodowymi. Istotnym jest, że beneficjent po odpowiednim przygotowaniu samodzielnie musi znaleźć pracodawcę, u którego podejmie pracę w ramach realizowanego działania. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2023 roku.

-Bardzo nas cieszy, że te pomysły które znalazły się w grupie 73 urzędów pracy zostały pozytywnie ocenione i jest to rekomendacja Ministerstwa. Projekt pilotażowy oznacza, że być może nasze rozwiązanie znajdzie się w przyszłości w nowej ustawie o wspieraniu zatrudnienia i będzie jednym z podstawowych instrumentów obligatoryjnych zapisanych ustawowo, a nasze rozwiązanie być może zastosują inne lokalne urzędy pracy u siebie ? dodaje dyrektor M. Stafijowska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *