Światowy Dzień Osób Chorych (zdjęcia)

11 lutego w obchodzony corocznie Światowy Dzień Chorego starosta Marzena Dębniak odwiedziła pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej na os. Słonecznym. Jak mówiła starosta M. Dębniak domy pomocy społecznej są szczególnymi placówkami, gdzie troskę i opiekę znajdują osoby z przewlekłymi  schorzeniami, które z różnych przyczyn nie mogli znaleźć ich wśród najbliższych.   Starosta łącząc się myślami ze wszystkimi podopiecznymi i pacjentami powiatowych placówek skierowała do pensjonariuszy słowa otuchy, wsparcia i zrozumienia, życząc pogody ducha i wytrwałości w codziennym pokonywaniu własnych słabości. Podczas rozmowy pensjonariusze wyrazili wdzięczność za troskliwość dyrektor placówki Ewie Orłowskiej oraz wicedyrektor Marcie Woźnickiej ? Kuzdak.

-Mamy bardzo dobrą opiekę i bardzo dobre warunki. Niczego nam nie brakuje. Personel dba o nas każdego dnia. Niektórzy w swoich domach nie mają tyle troski i zrozumienia, co my tutaj. Wszędzie jest porządek i zawsze możemy liczyć na pomoc personelu, za co bardzo dziękujemy ? mówili zgodnie  do pani starosty  podopieczni placówki pan Robert,  pan Emil, pani Teresa i pani Basia.

      Starosta Marzena Dębniak odwiedziła także pensjonariuszy podczas zabiegów fizjoterapii, która   została niedawno doposażona w nowe urządzenia do rehabilitacji oraz świetlicę, gdzie pensjonariusze spędzają wolny czas, mogąc korzystać ze sprzętu telewizyjnego i informatycznego. M. Dębniak na ręce dyrekcji Domu Pomocy Społecznej przekazała kosz owoców.

Światowy Dzień Chorego to szczególne zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia opieki tym, którzy jej potrzebują, dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, ale przede wszystkim duchowej oraz dostrzeżenie potrzeby niesienia pomocy i wsparcia ludziom chorym, a także popierania ich wszelkich form. Światowy Dzień Chorego ustanowił papież Jan Paweł II w 75. rocznice objawień Matki Bożej Fatimskiej w Lourdes.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *