Dobra praca z „Samochodówką” się opłaca!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dawna ?Samochodówka?, od września 2022 r. wychodzi z propozycją nowych kierunków kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych: magazynier logistyk oraz elektryk.
Dyrektor szkoły Marcin Sitarz zwrócił się do Powiatowej Rady Rynku Pracy z prośbą o opinię w sprawie rozpoczęcia kształcenia w tych profesjach. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję.
Jak przyznaje Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, profesje te znajdują się w zawodach deficytowych opublikowanych w Barometrze Zawodów 2022 województwa świętokrzyskiego. Barometr wskazuje także na defi cyt m.in. betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy, blacharzy, kierowców autobusów, fizjoterapeutów, fryzjerów, kierowców samochodów ciężarowych, kucharzy, lekarzy, mechaników pojazdów samochodowych, monterów instalacji budowlanych, opiekunów osób niepełnosprawnych lub starszych, piekarzy, pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów, ratowników medycznych, samodzielnych księgowych, spawaczy.
W powiecie ostrowieckim żadna ze szkół nie kształci uczniów w kierunku magazynier ? logistyk, a są takie potrzeby. W CKZiU absolwent tego kierunku nabędzie umiejętności przyjmowania i wydawania towarów z magazynu, przechowywania towarów, prowadzenia dokumentacji, organizowania transportu, obsługiwania programów magazynowych, monitorowania poziomu i stanu zapasów oraz monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych. Szkoła od września powróci także do naboru na kierunek elektryk, który również jest deficytowym zawodem.
-Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy. Analizowaliśmy te potrzeby w zakresie możliwości zatrudnienia elektryków i magazynierów. Jest duże zainteresowanie pracodawców na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników  w tych zawodach.

Coraz więcej w naszym regionie powstaje marketów ,czy innych placówek handlowych, poszukujących magazynierów. W cenie są także wykwalifikowani elektrycy poszukiwani przez wiele firm.

-Mamy wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalnie wyposażone pracownie ? mówi Marcin Sitarz, dyrektor CKZiU. Szkoła współpracuje z placówkami podstawowymi w ramach zajęć doradztwa zawodowego, którym towarzyszy hasło: ?Dobra praca z Samochodówką się opłaca?, gdzie prowadzone są warsztaty i pokazy dla uczniów ósmych klas.
-Zachęcamy uczniów szkól podstawowych i zapraszamy do udziału w prowadzonych przez naszą kadrę instruktorską warsztatów zawodoznawczych. Uczestniczyli w nich już uczniowie Zespołu Edukacyjnego ?Dwunastka?, ?Szkoły z Pasją?, PSP Nr 9, PSP Nr 4 i PSP Nr 14. Uczniowie mają okazję w naszych pracowniach poznać specyfikę zawodów branżowych. Wracamy do zawodów deficytowych, które są zawodami także dochodowymi. Kształcimy w szkołach branżowych I stopnia 3- letnich na kierunkach: fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik oraz w 5 -letnim technikum na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik mechanik kwalifikacja obrabiarki sterowane numerycznie. Uczniowie mogą odbywać praktyki u prywatnych przedsiębiorców, ale także i u nas na miejscu w szkole. Mamy także tu ośrodek egzaminacyjny, gdzie przeprowadzane są
egzaminy zawodowe potwierdzające nabyte kwalifikacje przez uczniów ? mówi Anna Tomaszewska, zastępca kierownika Warsztatów Szkolnych CKZiU. 
Szkoła stwarza doskonałe warunki nauki zawodu. Realizuje także projekty umożliwiające doskonalenie swoich umiejętności za granicą. Wiosną br. uczniowie w ramach projektu wyjadą na praktyki do Hiszpanii. Nowe kierunki pozwolą na nabycie przez uczniów kwalifikacji oczekiwanych przez lokalnych pracodawców. Warto dodać, że szkoły branżowe współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy, co pozwala na ukierunkowywanie działań edukacyjnych. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *