Aktywizacja młodych na rynku pracy

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim szczególnie koncentruje swe działania na aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy.
Warto przypomnieć, że z początkiem lutego ruszył nabór w ramach pilotażowego Projektu PUP ?Praca. Rodzina. Stabilizacja?, który jest dedykowany osobom do 30 roku życia i będzie realizowany do 31 marca 2023 roku. Jak mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor PUP, celem projektu jest zachęcenie osób do 30 roku życia do aktywności w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia na ostrowieckim rynku pracy. Cel ten ma zostać osiągnięty przy pomocy innowacyjnych narzędzi, jakimi są granty na wyrównanie szans, które otrzymują zarówno młodzi ludzie, którzy znajdą zatrudnienie, jak i pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić młodego  człowieka. Nie jest to jednak jedyna forma wsparcia młodych ludzi przez Powiatowy Urząd Pracy.
-Wspieramy osoby młode także poprzez pokonkursowy Projekt ?Od bierności do zawodowej aktywności?, który realizujemy już rok. Polega on na aktywizacji osób młodych poprzez prace interwencyjne. W sumie to 90 osób. W tej chwili 55 osób ? to uczestnicy tego projektu ? mówi dyrektor Małgorzata Stafijowska. I obecnie dokładamy kolejny pilotażowy, który jest szansą na zatrudnienie dla tych, którzy najbardziej tej pracy potrzebują. Cieszy nas fakt, że w tym projekcie udało nam się zawrzeć możliwość kontaktu z doradcą zawodowym. W tym zakresie jest dużo deficytów, jeśli chodzi o osoby młode. Polegają one głownie na tym, że młodzi ludzie mają obawy dotyczące bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Często takim spotkaniom towarzyszy stres. Stąd też potrzebują oni nie tylko wsparcia motywacyjnego, ale także dotyczącego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, porady z zakresu autoprezentacji. Często są to osoby, które nie mają doświadczeń zawodowych i jest to ich pierwszy kontakt z urzędem. Stąd też rozmowa z doradcą zawodowym pozwala na uzyskanie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących współczesnego rynku pracy oraz planowania swojej kariery zawodowej.
Doradcy zapewniają wiedzę z zakresu wymagań, jakie stawiają pracodawcy. Ponadto rozmowy z doradcami zawodowymi dają szansę na poznanie umiejętności, talentów i kompetencji młodych beneficjentów, co pozwala na pracę nad samooceną oraz przygotowanie wizerunkowe niezbędne do prowadzenia skutecznej autoprezentacji podczas spotkania z pracodawcą. Według aktualnych statystyk na terenie powiatu ostrowieckiego jest dosyć duża grupa osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski jest to 366 osób, w tym 221 kobiet. W gminie Bałtów to 38 osób, z czego 25 to kobiety. W gminie Bodzechów to 120 młodych osób, w tym 69 kobiet. W gminie Ćmielów to 66 osób, z czego 39 to kobiety. W gminie Kunów to 99 osób, w tym 55 kobiet. W gminie Waśniów to 67 osób, z czego 37 to kobiety. Łączna liczba osób młodych do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP to 756, z czego 446 to kobiety.
-Zachęcamy także pracodawców z terenu powiatu ostrowieckiego do tworzenia wspólnie z nami miejsc pracy dla młodych ludzi. Mamy bardzo dobry kontakt z pracodawcami. Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku był najlepszym urzędem, który zatrudnił najwięcej, bo 1.080 osób, w ramach subsydiowanego zatrudnienia. To wsparcie otrzymali pracodawcy, przedsiębiorcy i to oni tworzą nowe miejsca pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to bardzo dobry wynik i mamy nadzieję, że w tym roku nie będzie gorzej, choć środki są nieco mniejsze. Myślę, że ta współpraca wszystkim w powiecie ostrowieckim przynosi dobre efekty ? puentuje dyrektor M.Stafijowska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *