100 tys. zł w formie pomocy rzeczowej dla Białej Cerkwi

Radny Dariusz Kaszuba złożył do przewodniczącej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość ? projekt uchwały w sprawie pomocy medycznej dla Białej Cerkwi- miasta partnerskiego, z prośbą o wdrożenie go do procedowania na najbliższej sesji.

Projekt uchwały zakłada udzielenie pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Biała Cerkiew na Ukrainie w formie środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu medycznego o wartości do 100 tys. zł.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: -W związku z niczym nieuzasadnioną agresją militarną Federacji Rosyjskiej na wolną, niepodległą i demokratyczną Republikę Ukrainy mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego solidaryzują się z Narodem Ukraińskim i pragną nieść pomoc Naszym Przyjaciołom z Białej Cerkwi. W tym celu proponuje się przekazać pomoc rzeczową dla miasta partnerskiego Białej Cerkwi w formie środków pierwszej pomocy oraz sprzętu medycznego o wartości do 100 tys. zł.

Prezydent Jarosław Górczyński poinformował, że podpisał zarządzenie zabezpieczające kwotę 100 000 zł z części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, które gmina będzie mogła przeznaczyć na zakup rzeczy najpotrzebniejszych walczącemu narodowi ukraińskiemu, przede wszystkim mieszkańcom Białej Cerkwi – naszego miasta partnerskiego.

-Jesteśmy w stałym kontakcie z Merem Gennadijem Dykyim oraz jego sztabem. Wczoraj podczas rozmowy telefonicznej poznaliśmy dokładnie ich precyzyjne potrzeby. W większości środki medyczne: bandaże, opaski elastyczne, suche szwy, środki odkażające, przeciwbólowe itp. Przygotujemy im godną przesyłkę od przyjaciół – mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego ? informuje prezydent J.Górzyński. -Ukraina walczy dziś nie tylko za swoją wolność, ale za wolność całej Europy!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *