Sport tworzą ludzie

Przed południem w Szkole Mistrzostwa Sportowego została podpisana umowa o patronacie naukowym i dydaktycznym pomiędzy ZSOMS i Politechniką Świętokrzyską w Kielcach. Uroczyście podpisy złożyli beneficjenci uczelni ? prof. dr hab. Artur Maciąg, prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych oraz dyrektor szkoły Anna Trojanowska, z udziałem członka zarządu powiatu Łukasza Dybca oraz wicedyrektorów szkoły.

-Jest to chwila historyczna również dla Politechniki Świętokrzyskiej. Posiadamy umowy o współpracy z wieloma szkołami, gdyż chcemy aby nasza obecność w regionie była jak najbardziej widoczna, jednak historyczność tego momentu polega na tym, że jest to pierwsza umowa, która ma charakter nakierowany na sport. Jest to pierwsza w szkoła w regionie, z która podpisujemy taka umowę, z czego jesteśmy naprawdę dumni, gdyż jest to najlepsza szkoła, jeśli chodzi o sport. Zachęcam do podjęcia studiów na Politechnice Świętokrzyskiej, tym bardziej, że oprócz dobrych kierunków studiów, w ubiegłym roku awansowaliśmy w regionie w rankingu Perspektyw o 20 miejsc do przodu, oprócz oferty naukowej i rozwijania kierunków studiów, mamy bazę sportową z najlepszym stadionem w regionie ? mówił prof. dr hab. Artur Maciąg.

-Jest to dla nas ogromne wydarzenie. Z przyjemnością przyjęliśmy decyzje o tym , że będziemy mogli z Politechniką Świętokrzyską taką umowę podpisać. Dlatego, że jest to bardzo dobra uczelnia, a ponadto jest blisko, w naszym regionie. Wspieramy także nasz lokalny rynek dydaktyczny. Na pewno nasi uczniowie będą mieli możliwość rozwijania się, kształcenia na bardzo dobrej uczelni, będą mogli korzystać z bardzo dobrych warunków, które ta uczelnia im oferuje, ale też co dla nas Szkoły Mistrzostwa Sportowego jest bardzo istotne, że będą mogli nadal rozwijać swoje kariery sportowe. Będą mogli, tak samo jak w naszej szkole, godzić naukę ze sportem. Nasza młodzież będzie mogła nadal reprezentować swoje macierzyste kluby, kontynuować swoje kariery sportowe, a dodatkowo zdobyć dobre wykształcenie ? mówiła dyrektor Anna Trojanowska.

-Cieszy mnie podpisanie tego porozumienia, które z pewnością przyniesie wiele korzyści dla partnerskich stron. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Uczniowie szkoły, jak i kadra nauczycielska będą mogli korzystać z różnego rodzaju szkoleń, projektów, wymiany edukacyjnej oraz podejmować współpracę w zakresie innych organizowanych przedsięwzięć .Politechnika Świętokrzyska, oprócz bazy sportowej, znajduje się w sąsiedztwie Klubu Pięściarskiego Rush, co dla przyszłych absolwentów tej szkoły wzbogaci wachlarz możliwości sportowych -mówił w imieniu starosty ostrowieckiego Łukasz Dybiec, członek zarządu powiatu

W ramach umowy kadra naukowa uczelni będzie mogła prowadzić wykłady dla uczniów szkoły. Młodzież SMS -u będzie tez mogła uczestniczyć w życiu Politechniki Świętokrzyskiej poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach, szkoleniach czy też akcjach promocyjnych. Absolwenci szkoły przy rekrutacji będą też mogli liczyć na dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *