„Ekonomik” otworzył swoje drzwi

Popularny „Ekonomik” podczas Dni Otwartych odwiedziło około 800 uczniów szkół podstawowych z powiatu ostrowieckiego i powiatów ościennych.

-W dniu dzisiejszym, w Ekonomiku odbywa się dzień otwarty dla ósmoklasistów i miejmy nadzieję, że dla przyszłych kandydatów do naszej szkoły- mówi koordynator dni otwartych w szkole Edyta

Majecka-Loranty Zaproponowaliśmy wiele atrakcji, m.in. targi zawodów, które odbywają się na dużej sali gimnastycznej oraz mody zawodowej, zorganizowanej przez każdy zawód, zarówno w Technikum Nr 1, jak i w Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia.

W tym roku Ekonomik proponuje naukę, tradycyjnie w dwóch szkołach Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia. 

-Oprócz dotychczasowych zawodów, jak technik hotelarstwa, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik handlowiec, szkoła proponuje zawody technika rachunkowości i technika usług kelnerskich – mówi E. Majecka -Loranty. Zaś w szkole branżowej uczniowie będą mogli się uczyć w klasie wielobranżowej w zawodach: kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, kelner oraz – co jest nowością – pracownik obsługi hotelowej i magazynier logistyk.

Podczas bogatego programu Dni Otwartych przedstawiciele każdego z zawodów eksponowali walory swoich kierunków. Ósmoklasiści mogli zapoznać się ze specyfi ką kształcenia oraz możliwościami zatrudnienia.

-Swoje miejsce mieli również pracodawcy, którzy zatrudniają naszych uczniów w ramach praktyk zawodowych – dodaje E. Majecka -Loranty. Uczniowie, którzy nas odwiedzili, mogli degustować

bezalkoholowe drinki, koktajle, wyroby cukiernicze oraz wziąć udział w quizie, dzięki któremu mogli zdobyć oceny na poczet przyszłej nauki w Ekonomiku. Do nauki w zawodzie logistyk uczniowie

zachęcali w wyjątkowy sposób. Na sali stanął bowiem motocross, którego zebrani usłyszeli ryk silnika.

Do nauki w Zespole Szkół Nr 1 zaprasza dyrektor szkoły Małgorzata Węglewicz.

-Od blisko 100 lat, bo w 2024 r. szkoła będzie obchodzić stulecie swojego powstania, kształcimy ekonomistów, handlowców, pracowników z branży gastronomicznej, od kilkunastu lat także z branży turystyczno -hotelarskiej i spedycyjnej. Oprócz nauki, zabawy, kształcenia umiejętności współpracujemy z pracodawcami z lokalnego rynku pracy, nie tylko, gdzie nasza młodzież odbywa praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne. Od 2008 r. wyjeżdżamy także na staże zagraniczne. Byliśmy już w ramach praktyk zawodowych na stażach zagranicznych w Irlandii, Portugalii, kilkukrotnie we Włoszech, Austrii. Współpracujemy nie tylko z lokalnym rynkiem pracy, ale nasza młodzież i nasi absolwenci reprezentują szkołę na rynku europejskim. W trakcie nauki i w

szkole branżowej uczniowie przystępują do egzaminów na kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu tych egzaminów otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje i dodatkowy dokument tzw. Europass,

który potwierdza uznanie kwalifikacji zawodowych naszych uczniów we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Print Friendly, PDF & Email