Uczniowie THM w Gdańsku i Sopocie (zdjęcia)

Udział  uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. w  ogólnopolskich olimpiadach i konkursach na szczeblu centralnym związanych z branżą TSL nie ogranicza się jedynie do samych zawodów, lecz pozwala uczniom i ich opiekunom poznać bliżej regiony Polski, które wyrożniają się spośród innych doskonale rozwiniętym sektorem usług logistycznych.

Branża TSL jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Jej znaczenie wynika z dużego i dynamicznie rosnącego rynku wewnętrznego, niższych niż w krajach jednostkowych kosztów pracy i korzystnego położenia geograficznego. Stąd też wojwództwa pomorskie i wielkopolskie to nie tylko teren działania operatorów  logistycznych, tworzących kompleksowe usługi, ale także wyższych uczelni kształcących przyszłych specjalistów z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

Młodzież THM corocznie wyjeżdża na finały olimpiad i konkursów do Sopotu, Gdyni czy Poznania. Wizyty w jednych z najlepiej rozwiniętych miastach w Polsce pozwalają na zwiedzenie zlokalizownaych tam przedsiębiorstw, a przy tym doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz delektowanie się zabytkami kultury.

Podczas zeszłotygodniowej wizyty w Gdańsku młodzież THM miała okazję zwiedzić największy na Bałtyku głębokowodny terminal kontenerowy, jakim jest DCT Gdańsk  obsługujący największe statki kontenerowe świata.

– Odwiedziny w teminalu były dla młodzieży czymś wyjątkowym. Ze względu na  obowiązujące tam rygorystyczne zasady bezpieczeństwa, które powstały by wyeliminować sytuacje niebezpieczne i zagrażające życiu oraz brak ruchu pieszego, w terminalu nie ma możliwości odbycia wycieczki” – mówi Katarzyna Pastuszka opiekun młodzieży. Dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z władzami DCT Gdańsk laureaci i finaliści VI edycji OOSL z autokaru mogli obserwować infrastrukturę portową, nie tylko morską, ale także drogową i kolejową. Mieli okazję przyjrzeć się bliżej jak wygląda załadunek i rozładunek kontenerowca a także jak wygląda codzienna praca na placach składowo-manipulacyjnych, w końcu zobaczyć także znany jedynie z filmów i podręczników specjalistyczny, wewnątrzportowy  park maszynowy, na który składa się nowoczesny sprzęt o udźwigu od 2 – 45 t, m.in. suwnice  STS, RMG i  RTG, trawersy, reachstackery czy  też ciągniki terminalnowe IMV”.

Siedmioosobowa drużyna z THM miała także okazję odwiedzić  Muzeum Bursztynu w Gdańsku, z jedną z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na świe­cie,  a także wraz z przewodnikiem zwiedzić Stare Miasto, ze znanymi zabytkami jak Bazylika Mariacka czy Fontana Neptuna.

Wizyta nad Bałtykiem nie mogła obejść się bez absolutnego „must see”, czyli spaceru po drewnianym  Molo w Sopocie im. Jana Pawła II przy słonecznej pogodzie, szumie morza oraz śpiewie ptaków.

Młodzież usłyszała ciekawe historie o miejscach które odwiedzili  i o ludziach, którzy tam żyli. Wysłuchała z ciekawością i zainteresowaniem legend  oraz opowieści związanych z Gdańskiem.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.