„Studia z Przyszłością”. Pielęgniarstwo na WSBiP w ogólnopolskiej elicie!

11 kwietnia był wyjątkowy dla Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tego dnia w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się uroczysta gala 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, podczas której laureatem został kierunek „Pielęgniarstwo studia I stopnia”. Komisja certyfikacyjna tym samym doceniła wysoką jakość nauczania, innowacyjność kierunku oraz profesjonalizm naszych wykładowców. Nagrodę odebrali: rektor dr Paweł Gotowiecki, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Monika Borek oraz kierownik Katedry Pielęgniarstwa, dr Jolanta Kuzka.

Celem Konkursu jest akredytowanie, wyróżnianie oraz promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków i specjalności kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie wszystkich typów. Akredytowane są kierunki, na których realizowane są nowoczesne programy studiów, dobrze przygotowujące do rynku pracy, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”, to akademicka elita w skali ogólnopolskiej. WSBiP znalazła się w gronie takich uczelni, jak Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Uczelnia Łazarskiego.

Jak się dowiedzieliśmy, do Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane zostają kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. Zasiadają w niej przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.

 Akredytacja wzorowana jest na najbardziej renomowanych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki i specjalności studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.  Decydującym elementem branym pod uwagę przez komisję konkursową Programu „Studia z Przyszłością” jest jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Eksperci badają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Wreszcie oceniają, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

Śmiało możemy podkreślić, że kierunek „Pielęgniarstwo studia I stopnia” w ostrowieckiej uczelni wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów. Jest w pełni dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Prowadzony jest w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców. Z pewnością wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia. Zapewnia też studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów uczenia się o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.