Budownictwo pod lupą

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zleci wykonanie opracowania Programu Rozwoju Mieszkalnictwa, który zdiagnozuje sytuację, zdefiniuje największe problemy, a także wyznaczy kierunki działań związane z rozwojem mieszkalnictwa na ternie miasta. Dokumentacja będzie zrealizowana w całości w oparciu o środki unijne z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

– Program Rozwoju Mieszkalnictwa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023 -2050 ma na celu m.in. zdiagnozować sytuację mieszkalnictwa w naszym mieście – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. Diagnoza będzie sporządzona w podziale na grupy interesariuszy z uwzględnieniem struktury wiekowej i dochodowej mieszkańców, a program będzie zawierał analizę rynku nieruchomości oraz zasobu mieszkaniowego prywatnego i gminy, identyfikację największych problemów i wyzwań oraz cele i kierunki działań, jakie winny być podjęte, aby ten zasób mieszkaniowy, którym wspólnie dysponujemy był wykorzystany w jak najszerszy i jak najbardziej optymalny sposób. Program ma uwzględnić stan techniczny lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy, a także ma pokazywać możliwości dostosowania go w kontekście chociażby łagodzenia barier architektonicznych. Poznamy, za pomocą dobrych praktych, możliwości wykorzystywania systemów grantów remontowych, wspierania inicjatyw mieszkaniowych zarówno w budownictwie komunalnym, jak i socjalnym. Pokaże też możliwe do podjęcia na gruncie lokalnym modelowe rozwiązania w celu usprawnienia polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem gminnym.

Jak słyszymy, na podstawie programu, będą opracowywane gminne plany gospodarowania zasobem komunalnym, tak aby w dłuższym horyzoncie zaplanować rozwój budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego, które będą zadowalać wszystkie grupy społeczne.

– Będziemy chcieli, aby podmiot, który zrealizuje to zadanie wykonał też wizualizację 3D modelu terenu Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z topografią i budynkami w postaci prostych brył ze wskazaniem obszarów rozwoju mieszkalnictwa według proponowanych scenariuszy rozwojowych – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński.

Otwarcie ofert dotyczących opracowania Programu Rozwoju Mieszkalnictwa  Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2050 nastąpi w tym tygodniu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *