W ostrowieckim szpitalu będzie modernizacja sieci tlenowej i doposażenie ośrodka rehabilitacji

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał z 8 podmiotami leczniczymi umowy na realizację inwestycji strategicznych w tych placówkach. Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Tym samym są to ostatnie umowy realizowane z tego programu.
-Kończymy i zamykamy funkcjonowanie programu i wsparcia dla szpitali w dobie covidu. Koronawirus przechodzi do historii, dofinansowania przekazywane na ten cel również zostają już zakończone. Wiem, że były dobrze wykorzystane i zwracają się wielokrotnie – powiedział podczas podpisywania umów ze szpitalami wojewoda Zbigniew Koniusz.
Umowy zostały podpisane z 8 podmiotami leczniczymi na realizację inwestycji strategicznych.Szpital ostrowiecki reprezentował dyrektor, Tomasz Kopiec.
I tak, Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadzi modernizację sieci tlenowej. Kwota wsparcia to 133 707,00 złotych.

Nasz szpital wnioskował także o wsparcie finansowe na „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rehabilitacji dziennej i Działu Fizjoterapii”. Przyznano je w wysokości około 400 tysięcy zł. Zostanie ono wykorzystane na zakup m.in. elektrycznego rotora kończyn górnych i dolnych, urządzenia do krioterapii zasilanego ciekłym azotem, platformy stabilometrycznej oraz lasera wysokoenergetycznego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *