Hulajnogi elektryczne już wkrótce u nas. Trzeba wiedzieć, jak się poruszać

Rozpoczęło się finałowe odliczanie przed wprowadzeniem na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego elektrycznych  hulajnóg wynajmowanych na minuty. Korzystający z tej formy przemieszczania się winni wcześniej zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Hulajnogi Bolt, które pojawią się niebawem w Ostrowcu Świętokrzyskim są aktualnie dostępne w 30 polskich miastach. Bolt to także europejska super-aplikacja, której misją jest uczynienie mobilności miejskiej bardziej przystępną, bezpieczną i zrównoważoną.

– Z naszej strony, samorządu, jako partnera zostało skonsultowane już wszystko- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Znając nasze miasto wskazaliśmy najbardziej trafne lokalizacje, gdzie mogą być owe hulajnogi pozostawiane. Pokazaliśmy też, które tereny mogą się okazać atrakcyjne w przemieszczaniu się. To m.in. tereny poprzemysłowe..

Firma Bolt ma 100 milionów klientek i klientów w 45 krajach w Europie i Afryce. Celem firmy jest przyspieszyć rezygnację z prywatnych aut na rzecz współdzielonej mobilności, oferując lepsze rozwiązania dla różnych potrzeb, w tym przewozy, car-sharing i wypożyczalnię hulajnóg oraz dostawę jedzenia i artykułów spożywczych.

Trochę o przepisach

Warto wiedzieć, że w dniu 19.04.2021 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja weszła w życie 20 maja 2021 roku i wprowadziła rozwiązania mające na celu uporządkowanie coraz bardziej różnorodnego ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu pojazdów takich jak: hulajnogi elektryczne, deskorolki i inne samopoziomujące urządzenia elektryczne, zdefiniowane jako urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia bez napędu elektrycznego wspomagane siłą mięśni takich jak rolki, wrotki czy deskorolki zdefiniowane jako urządzenia wspomagające ruch.

Co zakładają nowe przepisy?

Nowelizacja obejmuje określenie statusu prawnego urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch, statusu użytkowników poruszających się tymi urządzeniami, określenia nowej definicji drogi, wskazując, że droga przeznaczona może być także do ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, dopuszczalnej prędkości wskazanych urządzeń, uprawnień do kierowania i minimalnego wieku osób, które się nimi poruszają.

Wprowadzenie nowych definicji i zasad do Kodeksu drogowego

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Potocznie nazywane e-hulajnogi będą mogły poruszać się po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów, na drogach tych, tak samo jak na drogach dla pieszych, kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym. W przypadku braku takiej infrastruktury,    e-hulajnogą będzie można się poruszać po jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością nie większą niż 30 km/h. Z chodnika lub drogi dla pieszych, e-hulajnogą będzie można korzystać w drodze wyjątku: gdy chodnik znajduje się wzdłuż jezdni, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 30 km/h i nie ma tam drogi lub pasa ruchu dla rowerów. Z e-hulajnogi nie można korzystać w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Nie wolno ciągnąć nią innego pojazdu czy przewozić na niej innych osób, zwierząt i ładunków. Prowadząc e-hulajnogę na chodniku należy też poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i nie utrudniać im ruchu. Maksymalna prędkość z jaką można się będzie poruszać e-hulajnogą ma wynosić 20 km/h. Uprawnione do poruszania się takim pojazdem będą miały osoby posiadające kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – dotyczy to osób, które nie ukończyły 18 lat. Natomiast osoby dorosłe powyżej 18 roku życia nie będą musiały posiadać żadnych uprawnień. Nowe przepisy zabraniają dzieciom do 10 roku życia kierowania e-hulajnogą na drodze. Dzieci takie będą mogły korzystać z wymienionych pojazdów wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Postój (pozostawienie) e-hulajnogi dopuszczone będzie na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonego od jezdni oraz równolegle do jej krawędzi przy zachowaniu określonych warunków.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *