Samochód dla podopiecznych  WTZ Zintegrowani (zdjęcia)

W Warsztatach Terapii Zajęciowej „Zintegrowani” w Karczmie Miłkowskiej odbyło się uroczyste przekazanie samochodu na rzecz podopiecznych placówki. Pojazd udało się zakupić dzięki wsparciu środków Programu Wyrównywania Szans Między Regionami realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkich gości uroczystości wraz z podopiecznymi powitała kierownik WTZ Barbara Jakubowska, a wśród nich byli: senator Jarosław Rusiecki, dyrektor PFRON w Kielcach, Andrzej Michalski, wicestarosta Andrzej Jabłoński, członkowie zarządu powiatu: Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Joanna Pikus.

 9 -o osobowy samochód będzie służył dowozowi osób na warsztaty z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Wartość pojazdu do blisko 140 tysięcy, z czego 80 proc to dofinansowanie Programu PFRON, zaś 20 proc. z budżetu powiatu ostrowieckiego.  To pierwszy samochód z przekazany w tym roku w ramach wsparcia.

-Samochód będzie służył podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej i cieszy mnie, że skutecznie doszło do tej realizacji. Jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bo wszyscy dealerzy samochodowi mają problemy ze skompletowaniem stosownych pojazdów i te rozstrzygnięcia przetargowe nieco się przedłużają, ale mamy nadzieję, że również pozostałe realizacje w jednostkach, z którymi powiat zawarł umowy będą skutecznie realizowane. Pocieszająca jest progresja, coraz większe zainteresowanie samorządów i innych jednostek, takich jak stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami dotyczące realizacji Programu Wyrównywania Szans Miedzy Regionami, dedykowanego tym osobom przez PFRON. Z roku na rok mamy kilkudziesięcioprocentowy wzrost tego zainteresowania. W tym roku dotacje przekroczą 1,1 miliona złotych. To łącznie dziewięć projektów. Byłoby ich więcej jednak jedna z gmin w międzyczasie zrezygnowała. Gmina Bałtów doszła do wniosku, że ta propozycja jest za daleko idąca i zmieniła zdanie. Natomiast pozostałe samorządy, mamy nadzieję, że w przewidywanym okresie rozliczeniowym wobec PFRON wywiążą się i wszystkie przyjęte wnioski zostaną zrealizowane – mówił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Jak podkreślała kierownik WTZ „Zintegrowani”, Barbara Jakubowska to duża pomoc dla podopiecznych. Miłym akcentem było przekazanie przez radną A. Rogalińską,  kierowcy nowego samochodu breloka z czterolistna koniczyną – symbolu Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

WTZ jest najmłodszym warsztatem na terenie powiatu ostrowieckiego. Powstał w grudniu 2019 roku. W zajęciach uczestniczy 50 osób z niepełnosprawnościami. Są to w większości osoby ze znacznym i sprzężonym stopniem niepełnosprawności, które tu wśród profesjonalnej kadry pracowniczej odnajdują ciepło, serdeczność i troskliwość. Podopieczni chętni biorą udział w oferowanych zajęciach, podczas których mogą rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić umiejętności. WTZ „Zintegrowani” po raz pierwszy skorzystał ze wsparcia w ramach tego Programu PFRON.

Już niebawem w ramach tej edycji Programu  zostanie zakończone zadanie montażu windy przy budynku Starostwa Powiatowego. Trwają ostanie prace.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *