Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech…. (zdjęcia)

To słowa Marii Kownackiej, patronki Publicznego Przedszkola Nr 11 w Ostrowcu świętokrzyskim, które  kadrze pedagogicznej przyświecają już od 50 lat. Jubileuszowe obchody rozpoczęła uroczystość w Ostrowieckim Browarze Kultury, która zgromadziła wyjątkowych gości – przedszkolaki, wychowawców, absolwentów, rodziców, emerytowanych dyrektorów placówki, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli  Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Związków Nauczycielstwa Polskiego, dyrekcje i nauczycieli zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół oraz sympatyków Przedszkola Nr 11.

Wszystkich gości powitała dyrektor placówki Anna Adamczyk. Jubileusz był okazją do życzeń i gratulacji, które podczas wystąpień przekazali – prezydent miasta Jarosław Górczyński, w imieniu starosty ostrowieckiego – Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, w imieniu senatora – radny Miejski Artur Głąb, poseł Andrzej Kryj, wizytator Robert Filipczak, Ewa Malec – przewodnicząca ZNP, radni miejscy: Włodzimierz Stec, Andrzej Pałka, Karol Wójcik i Aron Pietruszka. Paweł Górniak, dyrektor Biblioteki Miejskiej, emerytowane dyrektorki przedszkola – Maria Łata i Danuta Kapsa oraz dyrekcje zaprzyjaźnionych placówek i przedstawiciele Rady Rodziców.

-Nasze przedszkole wytworzyło bogatą tradycję, swój klimat i połączyło kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników oraz wychowanków i absolwentów. Dzisiejsze spotkanie jest wspaniałą okazją do snucia wspomnień i dzielenia się nimi. Historia naszego przedszkola jest niezmiennie żywa i na stałe wpisana w losy miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz powiatu ostrowieckiego – mówiła dyrektor Anna Adamczyk.

Przedszkole nr 11 przy ul. Wspólnej powstało w 1971 roku. Jest jedną z najstarszych placówek w mieście, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.  Jego pierwszą kierowniczką była Janina Biernacka. Cztery lata później funkcję tę pełniła do 1990 roku Maria Kościelniak. W latach 1990 do 2002 placówką kierowała Maria Łata, zaś od 2002 roku do 2021 – Danuta Kapsa. We wrześniu 2021 roku stanowisko dyrektora objęła Anna Adamczyk i pełni ją do chwili obecnej.

W 1991 roku placówce nadano imię Marii Kownackiej. Obecne nazwy grup przedszkolnych nawiązują do bohaterów  opowiadań pisarki – Krasnoludki, Misie, Słoneczka, Supełki, Plastusie i Biedroneczki. W uroczystości nadania imienia uczestniczyła wówczas kuzynka pisarki -Hanna Borkowska. Przez te lata Przedszkole było adresatem  wielu nagród, wyróżnień i certyfikatów. Między innymi zdobyło III miejsce w Polsce w konkursie Code Week, a w organizowanej co roku  Spartakiadzie łączyło w duchu sportowej rywalizacji wszystkie przedszkola w mieście. Placówka z każdym rokiem inwestuje w doposażenie, innowacje edukacyjne i bazę dydaktyczną, aby zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój, otwierający je na otaczający świat. Przedszkole planuje także kolejne zadania dotyczące budowy boiska oraz kompleksowego remontu sal. 

 Podczas jubileuszu dzieci miały okazję  zaprezentować swoje talenty i umiejętności wokalne oraz taneczne, wywołując zachwyt wśród publiczności. Mijają  lata, zmieniają się ludzie, a Przedszkole Nr 11 wciąż z sukcesem kształci najmłodsze pokolenia ostrowczan zgodnie z mottem: „Trzeba dać dzieciom serce, piękno i uśmiech, aby umiały kochać ludzi i wszystko, co je otacza, aby omijały smutek”.

Print Friendly, PDF & Email