Ulica Rodzinna zastawiona samochodami

-Od ulicy Waryńskiego odbiega ulica Rodzinna. Niestety, każdy na tej ulicy chce mieć samochód pod swoją bramą – nie kryje oburzenia jeden z mieszkańców.
Stają tak, że ruch jest utrudniony. Stoją na centymetry. Straż czy pogotowie ma problem z przejechaniem. Byłem w drogówce na policji, odesłano mnie do starostwa. Ze starostwa do urzędu miasta, z urzędu do przewodniczącego rady osiedla Henryków, od którego usłyszałem, że to nie pierwszy i nie ostatni pan przychodzi z takimi problemami. I że miał kilka takich zgłoszeń z różnych ulic. Wszystko jest dobrze, ale jak o życiu będą decydować minuty, to będzie wtedy lament i płacz. Objeździłem pół miasta i nic to nie dało, wszyscy odbijają piłeczkę…

Sprawą zainteresowaliśmy Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak powiedział naczelnik Wydziału Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta Piotr Mazik, kwestie związane z utrzymaniem, remontami, organizacją ruchu drogowego, w tym oznakowanie, realizuje zarządca drogi.

-Ulica Rodzinna jest drogą gminną, w związku z tym zarządcą drogi jest prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a wyżej wymienione zadania związane m.in. z utrzymaniem drogi powierzone są Wydziałowi Ekologii i Infrastruktury – mówi naczelnik Piotr Mazik. W celu ewentualnej zmiany organizacji ruchu należy złożyć do wydziału wniosek z propozycją oznakowania oraz   uzasadnieniem propozycji. Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się tymczasowo w budynku KSZO przy ul. Świętokrzyskiej. Tego typu wnioski najczęściej podpisane są przez wielu mieszkańców ulicy, co wskazuje, że nie tylko wnioskodawca popiera postulowaną zmianę lub przez Radę Osiedla reprezentującą mieszkańców. W przypadku wniosku składanego przez mieszkańców (mieszkańca) ulicy wskazana jest także pozytywna opinia przewodniczącego Rady Osiedla co do proponowanej zmiany, może być odręczna opinia na wniosku. W kwestii ewentualnego wprowadzenia np. zakazu zatrzymywania wskazane jest, aby złożony wniosek określał np. stronę drogi, której miałby dotyczyć. Jak najszersze uzgodnienia i konsultacje wśród mieszańców przeprowadzone przed złożeniem wniosku oraz opinia Rady Osiedla, pozwalają na wyeliminowanie częstych przypadków,  kiedy wnioskodawca indywidualnie proponuje wprowadzenie oznakowania, którego np. nie popiera większość mieszkańców ulicy.
-Może to powodować niepotrzebne ponoszenie kosztów związanych z ustawieniem oznakowania oraz pracami projektowymi – dodaje P. Mazik. Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w ciągu 1 miesiąca. Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ustawienie znaków drogowych musi być poprzedzone opracowaniem przez zarządcę drogi projektu organizacji ruchu drogowego, uzgodnieniem przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz uzyskaniem zatwierdzenia  przedmiotowego projektu przez organ zarządzający ruchem drogowym- starostę powiatowego. Po załatwieniu spraw projektowych możliwe jest zlecenie ustawienia znaków firmie realizującej w danym roku utrzymanie oznakowania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *