Zapraszamy do szkół powiatu ostrowieckiego

Już w najbliższy wtorek uczniowie klas ósmych przystąpią do obowiązkowych egzaminów zwieńczających ich naukę w szkołach podstawowych. To ważny moment w życiu młodych ludzi, gdyż właśnie teraz podejmą decyzję, co do dalszego kierunku kształcenia. Osiem szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki skierowało do ósmoklasistów ciekawe oferty edukacyjne, odpowiadające ich zainteresowaniom, a co istotne wychodzące naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. To licea ogólnokształcące, przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki na studiach wyższych, dające czas na ukształtowanie dalszej drogi edukacji. To również pasjonujące technika, czy szkoły branżowe kształcące w kierunku rozwoju umiejętności technicznych i zdobyciu kompetencji wykonywania wymarzonego zawodu.

Dlaczego warto kontynuować naukę w szkołach powiatu ostrowieckiego? Pytam panią starostę Marzenę Dębniak.

-Dlatego, że oferta naszych szkół uwzględnia potrzeby współczesnego, młodego człowieka. Placówki powiatu ostrowieckiego posiadają dobrze, sukcesywnie modernizowane i doposażane pracownie oraz mają szeroki wybór oferty językowej, a także co bardzo ważne – doskonale przygotowują do studiów na wybranych kierunkach renomowanych uczelni wyższych. Nasza młodzież ma możliwość uczestnictwa w projektach unijnych i praktykach zagranicznych. Szkoły oferują ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania, pasje, jak również kompetencje zawodowe oraz posiadają nowoczesną bazę sportową. Nasze szkoły to miejsca z wieloletnią tradycją, z profesjonalną i bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która doskonale przygotowuje młodzież, budując solidny fundament zawodowej przyszłości młodych ludzi – mówi starosta ostrowiecki Marzena Dębniak.

Zachęcamy ósmoklasistów do zapoznania się z ofertami szkół powiatowych, które również były publikowane na łamach „Gazety Ostrowieckiej”. Aby dokonać właściwego wyboru należy poznać kryteria przyjęć do wybranej klasy, rozważyć atuty i warunki, jakie posiadają szkoły. Po dokonaniu wyboru należy przestrzegać określonych terminów oraz procedur związanych z rekrutacją i spokojnie oczekiwać wyników kwalifikacji do klas pierwszych. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowieckiego prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Nabór drogą elektroniczną daje znacznie większy komfort przy wyborze szkoły, gdyż pozwala w dowolnym miejscu i czasie na zapoznanie się z ofertami edukacyjnymi, bez konieczności odwiedzania poszczególnych placówek. Przygotowane oferty zawierają kierunki kształcenia i rozszerzenia programów nauczania, zawody, innowacje i nowości, które są realizowane na poziomie liceum, technikum oraz szkół branżowych. Atutem szkół powiatu ostrowieckiego jest także ich położenie – blisko miejsc zamieszkania z dostępem do komunikacji publicznymi środkami transportu.

– Życzę wszystkim ósmoklasistom powodzenia na egzaminach i zapraszam do kontynuowania nauki w szkołach powiatu ostrowieckiego. Wybór właściwej szkoły to bardzo ważna decyzja dla każdego młodego człowieka. Mam nadzieję, że przygotowane oferty edukacyjne ułatwią jej podjęcie, a nauka w naszych szkołach będzie źródłem satysfakcji oraz ważnym czasem budowania solidnego fundamentu Waszej przyszłości zawodowej, a także zawiązywania wartościowych przyjaźni – mówi Marzena Dębniak starosta ostrowiecki.

 

Print Friendly, PDF & Email