Józefówka w remoncie

– Mieszkam na ulicy Józefówka, gdzie obecnie jest kładziona kostka ażurowa. Obserwując budowę nawierzchni obawiam się, że planowany poziom drogi będzie wpływał na podnoszenie się wód opadowych, w rezultacie będzie podtapiana moja posesja – interweniował jeden z mieszkańców ulicy Józefówka. W planach bowiem na wysokości mojej posesji droga ma być wyżej usytuowana niż wjazd na posesję. Przez pierwsze 2 – 3 lata woda będzie znajdowała ujście w ażurach, ale w dalszych latach, gdy dojdzie do zamulenia i ubicia się podłoża w ażurach, woda będzie znajdowała ujście na posesjach położonych obok czyli także na mojej.
Z uwagi na to, że ulica jest w zarządzie gminy, sprawą zainteresowaliśmy Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
-Wydział Ekologii i Infrastruktury w ramach Zarządzenia Prezydenta Miasta zlecił Zakładowi Usług Miejskich wykonanie naprawy nawierzchni ulicy Józefówka – wyjaśnia naczelnik Wydziału Ekologii i Infrastruktury w ostrowieckim magistracie, Piotr Mazik. Zakres prac obejmuje wzmocnienie nawierzchni elementami ażurowymi i częściowo kostką betonową.
Z uwagi na trudne warunki terenowe i brak kanalizacji deszczowej przed rozpoczęciem prac mieszkańcy tego odcinka ulicy zostali poinformowani o zakresie i sposobie wykonania planowanych robót i dodatkowo zostali poproszeni o złożenie oświadczeń, że nie będą wnosić uwag dotyczących poprawy nawierzchni ulicy oraz nie będą wnosić zastrzeżeń dotyczących spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni ulicy na działki prywatne przyległe do pasa drogowego. W trakcie rozpoczęcia prac, będąc na miejscu dodatkowo informowano zainteresowanych mieszkańców o szczegółach dotyczących zakresu robót, między innymi informacje zostały przekazane właścicielowi posesji nr 14. W trakcie rozmowy został poinformowany, że droga na wysokości posesji nr 14 będzie nieznacznie poniżej istniejącego wjazdu (wykonanego z kostki brukowej).
Naczelnik P. Mazik, po otrzymaniu informacji telefonicznej od redakcji „Gazety Ostrowieckiej”, dotyczącej ulicy Józefówka, udał się na miejsce.
-Przeprowadziłem ponownie rozmowę z właścicielem posesji nr 14 i podtrzymałem wcześniejsze stanowisko i zapewnienie, że droga będzie niżej niż wjazd na posesję o około 1,5 -2 cm – informuje naczelnik. Na dowód tego pracownicy ZUM dokonali wyznaczenia poziomów, czym potwierdzili moje zapewnienia. Pomiary te zostały wykonane w obecności zainteresowanego. Poinformowałem również, że w przypadku dalszych niejasności i zapytań służę pomocą.
Na miejscu z mieszkańcem spotkał się również przewodniczący Rady Osiedla Artur Zawadzki, który o utwardzenie tej drogi zabiegał od kilku lat.
-Ustaliliśmy z mieszkańcem, że będą zachowane wszelakiego rodzaju spadki wynikające z ukształtowania terenu i zagrożenie zalewaniem posesji będzie wyeliminowane do minimum – mówi A. Zawadzki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *