Coraz więcej osób chce być na swoim…

W ostatnim czasie Powiatowy Urząd Pracy jest jednym w województwie świętokrzyskim, który obserwuje spadek osób rejestrujących się. Bez wątpienia odnotowuje również pierwsze miejsce w województwie pod względem zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Jak przyznaje Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, do ubiegłego miesiąca aż 83 osoby zdecydowało się na prowadzenie własnego biznesu.
– Jest to bezwzględnie pierwsze miejsce w całym województwie świętokrzyskim. Nie ma żadnego innego urzędu pracy oraz innego powiatu, gdzie byłoby takie zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności. Branże są różne, lecz największa liczba osób zdecydowała się na działalność usługowo – handlową – mówi dyrektor M. Stafijowska.
To nie jedyna dobra wiadomość, jaka płynie z urzędu pracy. W ubiegłym miesiącu odnotowano także spadek wskaźników osób bezrobotnych.
-W tej chwili mamy 3.063 osoby bezrobotne, w porównaniu do miesiąca marca br. jest to o 111 osób mniej, ale w porównaniu z rokiem 2021, spadek ten wynosi 26 proc., co daje liczbę mniejszą o 1.115 osób wśród zarejestrowanych. Rolą Powiatowego Urzędu Pracy jest aktywizowanie osób bezrobotnych, pokazywanie miejsc pracy. Tu chciałabym podkreślić, że współpraca z pracodawcami jest bardzo dobra i przynosi wymierne efekty w postaci nowych miejsc pracy. W tej chwili mamy 211 ofert z różnorodnych stanowisk zgłoszonych przez pracodawców i są to także branże deficytowe. Najwięcej ofert dotyczy branży przemysłowej, hutniczej, elektrycznej. Poszukiwani są również spawacze, ślusarze, pracownicy produkcji, monterzy, tokarze, operatorzy maszyn. Widzimy, że są to zawody deficytowe, ale też zawody z konkretnymi kwalifi kacjami. Patrząc przyszłościowo na wiedzę, na doświadczenie, ale też na osoby, które zamierzają wybrać zawód przyszłości widzimy,
jakie zawody cieszą się największą popularnością – dodaje dyrektor M.Stafijowska.
Oferty dotyczą także innych branż. Branża budowlana to kolejne 38 stanowisk pracy, branża handlowa – 10 stanowisk pracy, branża gastronomiczna to kolejne 10 stanowisk, a także branża tartaczna, mechaniczna oraz branża transportowa są tymi dziedzinami, gdzie spływa dużo ofert pracy i poszukiwane są osoby z takimi kwalifikacjami.
-Spadek bezrobocia wiąże się z podjęciami pracy i to cieszy. Na koniec kwietnia br. 2252 osoby podjęło pracę na terenie powiatu ostrowieckiego. W 1.182 przypadkach jest to tzw. praca subsydiowana i niesubsydiowana, czyli 754 osoby podjęło pracę znajdując ją samodzielnie, korzystając z pośrednictwa pracy, natomiast kolejne 428 osób podjęło pracę w postaci prac interwencyjnych, robót publicznych oraz wspomnianej już działalności gospodarczej – stwierdza dyrektor M. Stafijowska.
To co może niepokoić, na co wskazują statystyki, to zwiększenie liczby rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej. Dotyczy to liczby 167 osób.
– Powody są różne – przyznaje dyrektor M. Stafijowska. – Część projektów realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego wymaga od osób zainteresowanych nie posiadania statusu osoby bezrobotnej, a bycia biernym zawodowo. Część osób nie ma jeszcze pomysłu na siebie, chce wyjechać i spróbować swoich sił gdzie indziej. Rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej nie pociąga za sobą większych konsekwencji. Innym problemem jest niepotwierdzanie gotowości do pracy. Dotyczy to 305 osób, które nie przyszły na wyznaczony termin i nie potwierdziły swojej gotowości do pracy. Osoby te nie wyrażają chęci dalszego aktywizowania, ale tutaj są konsekwencje w postaci wyrejestrowania, pozbawienia statusu osoby bezrobotnej na okres 120 dni. I przez ten okres osoby te nie korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego. Generalnie wszyscy pracownicy urzędu dokładają starań, aby wesprzeć jak najwięcej osób. Od 16 maja br. realizujemy nabory wniosków od pracodawców na staże i dofinansowania do stanowisk pracy. Myślimy, że dzięki temu uda nam się zaktywizować około 100 osób i damy im szansę na nabycie nowych umiejętności. Te formy wsparcia cieszą się wśród pracodawców dużym zainteresowaniem. Pracodawcy składając wniosek na dofinansowanie otrzymują środki na zakup urządzeń, maszyn, narzędzi związanych z danym stanowiskiem pracy, lecz pod warunkiem, że zatrudnią osobę bezrobotną przez okres 24 miesięcy na stworzonym stanowisku. Nadal jesteśmy gotowi na zawieranie umów o prace interwencyjne, nadal zapraszamy osoby młode do składania wniosków na dotacje, nadal wspieramy gminy w postaci robót publicznych. Każdy obywatel przebywający na terenie naszego kraju – uchodźca, czy obywatel Polski ma szansę na aktywizację zawodową.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *