Lądowisko już oficjalnie otwarte! (zdjęcia)

W samo południe dokonano oficjalnego przecięcia wstęgi – symbolicznego otwarcia lądowiska dla helikopterów ratunkowych na dachu ostrowieckiego szpitala.

Choć lądowisko jest już gotowe od kilkunastu dni i już odbywały się z niego transporty lotnicze pacjentów, to uroczystość była wyrazem zadowolenia i wdzięczności gospodarzy oraz gości dla sfinalizowania tej inwestycji.

 Starosta Marzena Dębniak i dyrektor szpitala Tomasz Kopiec serdecznie powitali: senatora Jarosława Rusieckiego, posła Andrzeja Kryja, wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza,, wiceprezydenta Piotra Dasiosa, burmistrza Kunowa Lecha Łodeja, wójta gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, sekretarz gminy Bodzechów Małgorzatę Sobieraj,  kierownika Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach Pawła Kubickiego, dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Martę Solnicę,   przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Pasternaka z radnymi, a także wicestarostę Andrzeja Jabłońskiego i członków zarządu powiatu: Agnieszkę Rogalińską i Łukasza Dybca, dyrektorów instytucji wojewódzkich i powiatowych, naczelną pielęgniarkę Joannę Górę  oraz kierowników oddziałów i pielęgniarki koordynujące ostrowieckiego szpitala.

Uroczystego przecięcia  wstęgi dokonali:ostrowieccy parlamentarzyści Jarosław Rusecki i Andrzej Kryj, wojewoda Zbigniew Koniusz, dr Adam Karolik, naczelna pielęgniarka Joanna Góra, wiceprezydent Piotr Dasios oraz gospodarze obiektu – starosta ostrowiecki Marzena Dębniak i dyrektor szpitala Tomasz Kopiec. 

Obiekt kosztował  4 740 407,10 złotych. Zakres prac obejmował budowę lądowiska, nadbudowę istniejącej klatki schodowej, nadbudowę istniejącej windy, budowę nowego podnośnika śrubowego, rozbudowę instalacji wodociągowej o zestaw hydroforowy dla lądowiska, budowę pomieszczeń na sprzęt gaśniczy, rozbudowę instalacji wewnętrznych.  Był czas na podziękowania i wręczenie pamiątkowych grawertonów.   

         

– Chcę  podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawickiemu panu wojewodzie Z. Koniuszowi, panu posłowi A. Kryjowi  i panu  senatorowi J. Rusieckiemu za pomoc  w pozyskaniu tych pieniędzy. Szpitalny Oddział Ratunkowy  bez lądowiska za chwilę byłby izbą przyjęć. Obecnie dzięki lądowisku funkcjonowanie SOR -u zostało zabezpieczone. Dziękuję wszystkim pracownikom szpitala, którzy dołożyli wiele, wiele starań, aby ta inwestycja powstała. Warunki, jak wiemy  były utrudnione i chwilami było naprawdę  ciężko, ale wreszcie jest finał. Wydaliśmy dobrze te pieniądze. Niecałe 5 milionów złotych, ale warto było. Cieszę się, że jako zarząd powiatu,  podjęliśmy decyzję, aby to  lądowisko było  umiejscowione na dachu budynku szpitala. Może koszty inwestycji były wyższe, ale później przy utrzymaniu te koszty będą znacznie  niższe. Jest to większe bezpieczeństwo i szybsza reakcja służb ratowniczych, co jest najważniejsze dla pacjentów – mówiła starosta Marzena Dębniak. 

-Cieszy mnie, że udało się zrealizować tę inwestycję. Taki obiekt jest bardzo potrzebny. Podnosi to nie tylko  rangę naszego szpitala w regionie, ale także poziom i jakość  świadczonych usług medycznych na rzecz pacjentów. Chciałem podziękować poprzedniej dyrekcji,  w tym panu dr Adamowi Karolikowi za to, że monitorował tę inwestycję.   -mówił dyrektor T. Kopiec. 

Zadowolenia nie kryli także obecni parlamentarzyści i wojewoda.

– Mam ogromną satysfakcję. Lądowisko nie tylko było potrzebne, ono było niezbędne.  Przepisy mówią  wyraźnie – szpital, w którym jest SOR musi mieć lądowisko, jeśli go nie ma to jego ranga spada, jego funkcjonalność jest zupełnie inna. Dlatego tak bardzo nam zależało na tym, aby te środki trafiły tutaj w wysokości 5 milionów w ramach rządowego  Funduszu  Inwestycji Lokalnych. Wspierałem bardzo mocno władze powiatu, współpracowałem bardzo blisko z panią starostą.  I jest to dla  mnie chwila  wielkiej satysfakcji, ale bez życzliwości pana premiera, bez tego dobrego klimatu, który staram  się tworzyć wokół szpitala ostrowieckiego pewnie byłoby trudno. Jeżeli policzymy wszystkie środki, które trafiły do szpitala  w ostatnim czasie  – a był  1 milion z rezerwy budżetu państwa, prawie 4 mln na nowy tomograf i na remont pomieszczeń na rehabilitację, to duże środki trafiają do ostrowieckiego szpitala, które służą kadrze medycznej , ale przede wszystkim pacjentom potrzebującym pomocy w przypadkach zagrożenia życia – mówił poseł Andrzej Kryj.

– To lądowisko jest troską o ich bezpieczeństwo. To jest troska o to, aby te złote sekundy, złote minuty do ratowania zdrowia i życia pacjentów trwały jak najkrócej . Niezwykle cieszę się, że w moim szpitalu jest lądowisko, które podwyższa standard z jednej strony dla możliwości pracy i rozwoju całego personelu medycznego, ale żyjemy w takim czasie, że liczą się dwa elementy – wiedza i kompetencje kadry medycznej oraz  możliwości technicznego wsparcia medycznego tych wszystkich , którzy takiej pomocy potrzebują – mówił senator Jarosław  Rusiecki.

Ksiądz prałat Zbigniew Wiatrek odmówił modlitwę w intencji pacjentów i służb ratowniczych, korzystających z lądowiska oraz dokonał poświecenia obiektu.

Uroczystości towarzyszyła wizualizacja rozbudowy szpitala i jak mówiła starosta Marzena Dębniak –  kolejnego kroku ku dalszemu rozwojowi i podniesieniu jakości świadczeń medycznych placówki.

-Kolejny krok to rozbudowa szpitala .Jesteśmy na etapie projektu funkcjonalno -użytkowego i to jest już szpital wielospecjalistyczny. Odtwarzamy wszystkie poradnie. Szpital ma dobrą opinię, na którą ciężko pracuje i korzystając z obecności tak znamienitych gości, dalej będą prosić o wsparcie. Przygotujemy jak najlepszy projekt i mam nadzieję, że za niedługo spotkamy się na otwarciu tego nowego skrzydła. Szpital datuje się na lata sześćdziesiąte, lecz  wówczas były inne standardy, a powiat ostrowiecki zasługuje na więcej – mówiła starosta Marzena Dębniak.

-.Nie mamy w tej chwili przestrzeni na opiekę specjalistyczną, na POZ, aby rozszerzyć działania rehabilitacyjne, jest też potrzeba nowej stacji dializ. Ta inwestycja z takimi założeniami szacowana jest na około sto milionów złotych. Mam nadzieję, że uda się też pozyskać środki, nie tylko  na rozbudowę szpitala, ale też zagospodarowanie całego terenu. Mówimy tu o nowym ogrodzeniu, o wytyczeniu nowych parkingów, nowych dróg, stworzenia koncepcji funkcjonalno – użytkowej całego ternu – przyznał dyrektor T. Kopiec. 

 Zwieńczeniem uroczystości była możliwość dotarcia na płytę lądowiska i przekonania się o zasięgu tej inwestycji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.