Spółdzielcy nie chcą podzielników c.o. Władze OSM ostrzegają przed wzrostem rachunków

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała spółdzielców m.in. poprzez własna stronę internetową o harmonogramie montażu podzielników kosztów c.o. na części bloków na osiedlu Słonecznym. Tymczasem nie wszyscy chcą, aby w ich mieszkaniach one się znalazły. Część z mieszkańców organizuje się i pisze protesty domagając się odstąpienia od zaplanowanych czynności, argumentuje to obawą o wzrost kosztów ciepła. Tymczasem władze spółdzielni uważają, że to brak wyrażenie zgody na montaż podzielników może doprowadzić do wzrostu opłat za c.o.
OSM w tej sprawie wystosował specjalne oświadczenie do mieszkańców, w którym czytamy, iż dotychczas obowiązujące przepisy prawa regulujące problematykę energetyki cieplnej były na tyle elastyczne, że umożliwiały zarządcom nieruchomości decydowanie o sposobie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, a z kolei spółdzielnia mogła brać pod uwagę opinie mieszkańców w tej kwestii. Natomiast w dniu 22.05.2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 868). Aktem prawnym, o którym mowa powyżej, ustawodawca wprowadził szereg zmian w obowiązujących przepisach m. in. w Ustawie z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne. Tutaj władze spółdzielni artykułują najważniejsze zapisy ustawowe, do których należą:
*Art. 45a, ust. 7a. Budynki z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej lub budynki mające więcej niż jedno mieszkanie lub lokal użytkowy zasilane z kotłowni wyposaża się w urządzenia służące do rozliczenia zużytego ciepła lub chłodu obejmujące:
1) ciepłomierz do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku, posiadający funkcję zdalnego odczytu;
2) ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania posiadające funkcję zdalnego odczytu umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku, o ile jest to techniczne wykonalne i opłacalne;
3) wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku, posiadające funkcję zdalnego odczytu, o ile jest to techniczne wykonalne i opłacalne;
Art 45a, ust. 11. wprowadza obowiązek udostępniania swoich pomieszczeń w celu zainstalowania lub wymiany tych ciepłomierzy i urządzeń oraz umożliwia dokonywanie ich kontroli i odczytu wskazań w celu rozliczania kosztów zużytego ciepła w tym budynku.
Minister Klimatu i Środowiska Rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2021 r. zobowiązał zarządców budynków do wprowadzenia zmian w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia.
Jak czytamy dalej w oświadczeniu ważnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem systemu indywidualnego rozliczania w oparciu o podzielniki kosztów jest fakt dużo mniejszego zużycia energii cieplnej przez budynki zmieszkaniami wyposażonymi w podzielniki w porównaniu do pozostałych budynków, co przekłada się na koszty ponoszone przez mieszkańców, zwłaszcza przy tak bardzo wysokich kosztach energii z miejskiej sieci ciepłowniczej.
– Już do naszej siedziby wpłynął jeden protest podważający potrzebę montażu podzielników – przyznaje prezes OSM, Marek Zaręba. Tymczasem z mojej wiedzy, wg zapisów prawa nie ma takiej możliwości. Spółdzielnia ma obowiązekmontażu tego typu urządzeń.
Jak przyznaje prezes OSM Marek Zaręba, przedstawiciele firmy montującej podzielniki na siłę nie wejdą do mieszkań w przypadku sprzeciwu mieszkańców.
– Obawiam się, że skończy się na tym, że te osoby zapłacą wyższe opłaty – wyjaśnia prezes OSM.
Tymczasem, jak słyszymy od osób niezainteresowanych montażem urządzeń, obawiają się oni, że w przypadku zezwolenia na nich montaż to właśnie zapłacą więcej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.