Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Wczesnym popołudniem w starostwie powiatowym zostały podpisane umowy na realizację zadań w ramach Programu PEFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III”  . Program dedykowany jest samorządom, warsztatom terapii zajęciowej, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a jego głównym celem  likwidacja istniejących barier. Obejmuje on sześć obszarów. W tym roku zarząd powiatu ostrowieckiego wnioskował o zadania z obszaru B, D i F, czyli likwidacji barier w urzędach, barier transportowych i przeciwdziałania degradacji istniejącej infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej.

 Gmina Ćmielów przedstawiła projekt na kwotę 33.880,76 złotych na budowę podjazdu do Przedszkola Samorządowego w Ćmielowie. Dofinansowanie objęło całą kwotę. Gmina Waśniów  przedstawiła projekt  na budowę windy przy Urzędzie Gminy na kwotę 150.000,00 złotych i taką też kwotę otrzymał samorząd. Stowarzyszenie „Zintegrowani” działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami wnioskowało  o 600.000,00 złotych na dwa autobusy dla potrzeb  Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki przyznano w wysokości 295.630,00 złotych,  na zakup jednego autobusu. Stowarzyszenie „Razem” dla WTZ otrzymało wnioskowaną kwotę w wysokości 22.140, 80 złotych na wymianę okien na parterze budynku. Wnioskowaną kwotę  – 22.633,55 złotych otrzymało także starostwo powiatowe na dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami znajdującej się na parterze budynku. W sumie na realizację wszystkich  projektów powiat ostrowiecki  otrzymał dofinansowanie w wysokości 524 tysięcy.

Jak poinformowała podczas konferencji starosta ostrowiecki Marzena Dębniak środki na realizację zadań są już zabezpieczone.  

-Zarząd powiatu od kilku lat bardzo intensywnie zabiega o te środki i za naszym pośrednictwem gminy, a także stowarzyszenia mogą uzyskać dodatkowe pieniądze na zadania ułatwiające komunikację osób z niepełnosprawnościami. W tym roku  na 6 złożonych wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie do czterech projektów. Jeden z podmiotów sam się wycofał, gdyż przerosły go koszty własne, zaś drugi wniosek z gminy Ćmielów,  został rozpatrzony pozytywnie i ma jeszcze szansę, zobaczymy jak rozstrzygnie się ta sytuacja. Musimy poczekać do końca roku. To dofinansowanie  z PEFRON -u  do realizacji projektów, w zależności od  rodzaju zadań jest duże obejmuje  – od 35 procent kosztów  -do 95 procent przy zakupie samochodów dla warsztatów terapii zajęciowej -mówiła starosta Marzena Dębniak. 

Umowy z  zarządem powiatu: starostą Marzeną Dębniak i wicestarostą Andrzejem Jabłońskim, z kontrasygnatą skarbnik Julity Szewczyk na realizację projektów  podpisali -burmistrz Ćmielowa Joanna Suska i skarbnik Jarosław Nowak, sekretarz gminy Waśniów, Joanna Zajączkowska i skarbnik gminy Bogumiła Bugaj,  kierownik WTZ „Zintegrowani” Barbara Jakubowska oraz  wiceprezes Stowarzyszenia „Razem” dla WTZ, Joanna Lange.

Wicestarosta Andrzej Jabłoński zwrócił uwagę na terminowość realizacji zadań, co jest warunkiem udziału w kolejnych edycjach Programu.

-Ostatnim dorobkiem z tych samych źródeł finansowania jest winda w budynku starostwa.  Ze  swojej strony życzymy, aby te wszystkie zamiary i pomysły powiodły  się , aby przy realizacji nie było żadnych nadzwyczajnych problemów i aby te zadania terminowo zostały zrealizowane, to jest jeden z wymogów PEFRON, gdyż udział w kolejnej edycji jest tylko dla tych podmiotów, które wywiążą się z poprzedniej, zatem w interesie nas wszystkich jest, aby ta realizacja była jak najbardziej pomyślna – mówił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Beneficjenci nie kryli zadowolenia z możliwości realizowania projektów, które ułatwią komunikację, a także transport  osobom z niepełnosprawnościami. Jak przyznała Joanna Pikus, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które czuwa nad realizacją i rozliczeniem zadań, z każdym rokiem zwiększa się ilość osób z niepełnosprawnościami w powiecie ostrowieckim, stąd każdy projekt ułatwiający im komunikację wpływa na poprawę jakości ich codziennego życia.

Beneficjenci mogą realizować projekty do końca roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *