Trwają remonty i modernizacje w szkołach powiatowych

Koniec wakacji zbliża się już wielkimi krokami, a co za tym idzie, już za kilkanaście dni w szkołach powiatu ostrowieckiego zabrzmi pierwszy dzwonek.

Do tego czasu zakończą się prace remontowe i porządkowe, które wciąż trwają w szkolnych placówkach. W tym roku zarząd powiatu ostrowieckiego wytypował pięć zadań modernizacyjnych o łącznej wartości 644.583,61 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 74.000,00 zł na kolejne dwa zadania. W ubiegłym tygodniu Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, sprawdzał przebieg prac i jak zapewnił, przebiegają one zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zakończony już został remont pracowni lingwistycznej w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. J. Chreptowicza. Obejmował on wymianę istniejącej posadzki z deszczułek na wykładzinę klejoną, uzupełnienie istniejących tynków, wykonanie nowych powłok malarskich i wymianę drzwi wejściowych do pracowni, a także kompleksową wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie oddzielnej sieci internetowej. Obecnie w pracowni trwają prace porządkowe. Wartość tego zadania to 91.389.00 zł. Końcowe prace wykonywane są także nad zadaszeniem wejścia głównego do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Remont obejmował oczyszczenie i zabezpieczenie stalowej konstrukcji oraz naniesienie powłoki malarskiej. Pozostał jeszcze montaż pokrycia z poliwęglanu oraz wymiana rynien i rur spustowych. Wartość całego zadania to 36.408,00 zł. W budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika trwają roboty budowlane polegające na demontażu obróbek blacharskich, miejscowej naprawie uszkodzonego pokrycia z papy, wykonaniu pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z montażem nowych obr obróbek blacharskich oraz remoncie kominów wraz z montażem nasad wentylacyjnych. Wartość tego zadania to 72.000,57 zł.

Sukcesywnie w szkołach powiatu ostrowieckiego realizowane są zadania z zakresu wymiany podłóg. W tym roku wytypowano trzy placówki. Remont posadzek i pomieszczeń administracyjnych trwa w Zespole Szkól Nr 3. Łączna wartość zadania to 110.000,00 złotych. Wymiana podłogi i korytarza parteru wykonywana jest również w Zespole Szkól Ogólnokształcących. Wartość prac to 148.830,00 złotych. Kolejne zadanie z zakresu wymiany posadzek realizowane jest na II piętrze budynku Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Tu wartość zadania wynosi 112.914,00 złotych. Wszystkie prace polegają na wymianie istniejących posadzek na wykładziny klejone PCV. W Zespole Szkół Ogólnokształcących przeprowadzany jest kompleksowy remont korytarza parteru, zaś w Zespole Szkól Nr 3 – remont pokoju nauczycielskiego. Obecnie we wszystkich placówkach zakończono roboty rozbiórkowe i demontażowe. Podłoża zostały oczyszczone, częściowo wykonano warstwy wyrównawcze pod wykładziny. Trwają prace tynkarskie w remontowanych pomieszczeniach.

W internacie ZSOMS zrezygnowano z realizacji planowanej przebudowy części pomieszczeń dydaktycznych budynku, z uwagi na to, że pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargowego, nie wpłynęła żadna oferta oraz ze względu na specyfikę robót, które są możliwe do wykonania jedynie w okresie wakacyjnym. Wartość tego zdania oszacowano na 220.093,04 złotych, powiat ostrowiecki zabezpieczył w budżecie środki własne na ten cel. Być może uda się w przyszłym roku.

Jak informuje Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, w tym roku zaplanowano także opracowanie dokumentacji projektowej na dwa kolejne zadania dotyczące placówek szkolnych. Jest to projekt na przebudowę pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Nr 3 oraz projekt na rozbudowę wraz z przebudową budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. J. Chreptowicza w celu dostosowania do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Pierwsze zadanie będzie obejmować prace rozbiórkowe i demontażowe istniejących okładzin i elementów wyposażenia, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę i przebudowę instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wykonanie tynków, powłok malarskich, okładzin ścian i posadzek z płytek oraz montaż niezbędnego wyposażenia, a także wydzielenie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami. Drugie zadanie będzie obejmować rozbudowę budynku o windę zewnętrzną, wykonanie nawierzchni utwardzonych kostką brukową oraz przebudowę pomieszczenia na I pietrze na pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest także wymiana drzwi do sal lekcyjnych o parametrach dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Jak podkreśla starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, powiat sukcesywnie podejmuje działania w celu poprawy infrastruktury edukacyjnej, choć potrzeby w tym zakresie są nadal duże. W wielu placówkach modernizacje nie były przeprowadzane od dekad, co spowodowało niemałe zaniedbania.

-Z każdym rokiem staramy się modernizować infrastrukturę szkół powiatowych i wprowadzać w nich standard XXI , aby młodzież miała jak najlepsze warunki pracy. W tym zakresie mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale mam nadzieję, że już te efekty są widoczne -.mówi Marzena Dębniak starosta ostrowiecki

Poza pracami modernizacyjnymi w wytypowanych przez zarząd placówkach, w każdej szkole w okresie wakacji realizowane były prace porządkowe polegające na myciu okien, czyszczeniu podłóg, polerowaniu poręczy, generalnym odkurzaniu. Wszystko po to, aby 1 września uczniowie rozpoczęli zajęcia w czystych i odświeżonych pracowniach.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *