Małgorzata Stafijowska została przewodniczącą Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Małgorzata Stafijowska została przewodniczącą Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP. To ogromne wyróżnienie dla województwa świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego, ale przede wszystkim dostrzeżenie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przez dyrektorów PUP z całego kraju.
W dniu 27 września br. odbyły się wybory do Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. Forum skupia wszystkich dyrektorów konwentu urzędów pracy z danego województwa. Łącznie to 16 konwentów.
Małgorzata Stafijowska funkcję dyrektora PUP objęła w styczniu 2019 roku, od tego czasu dzięki aktywnej współpracy z różnymi podmiotami i jednostkami, w tym z samorządami, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, urzędami wojewódzkimi oraz innowacyjnymi sposobami działań Urząd zmienia swój wizerunek, a jego działania są bardzo dobrze oceniane jako jednego z najlepszych w kraju.
Dyrektor M. Stafijowska w 2020 roku została wybrana na przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PUP, skupiającego wszystkich dyrektorów z województwa. Przewodniczący Konwentów spotykają się na Forum Ogólnopolskim po to, aby wypracować wspólne projekty i działania wspierające Powiatowe Urzędy Pracy. Podejmują się wszelkiego rodzaju konsultacji i opiniowania przepisów prawa stanowionego przez Parlament, starają się też pokazać, jak ważną rolę odgrywają Powiatowe Urzędy Pracy oraz publiczne służby zatrudnienia. Ogólnopolskie Forum deleguje także swoich przedstawicieli do Związku Powiatów Polskich, bo to właśnie w 2004 roku Związek sprawił, że powstała uchwała powołująca Forum. Od 2004 roku nigdy województwo świętokrzyskie nie miało tak wysoko reprezentowane. Nigdy wcześniej nie udało się to żadnemu dyrektorowi ostrowieckiego PUP. Kadencja prezydium Ogólnopolskiego Forum trwa dwa lata.
Przewodnicząca M. Stafijowska wykonując swoje obowiązki będzie współpracować z dwiema wiceprzewodniczącymi, reprezentującymi inne województwa. Podczas piątkowego posiedzenia Rady Rynku Pracy, która odbyła się w starostwie powiatowym, wicestarosta Andrzej Jabłoński złożył podziękowania i gratulacje za osiągnięty sukces. Dyrektor M. Stafijowska nie kryje satysfakcji i jak mówi to sukces, ale tez wyzwanie.
-Bardzo mnie to cieszy. Jest to funkcja społeczna, wymagająca dużo pracy i zaangażowania , ale mam wspaniały zespól pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i dzięki temu wsparciu mam nadzieję, że podołam temu trudnemu zadaniu. Lubię wyzwania i dołożę wszelkich starań, aby to też przełożyło się na sukces całego Forum i dobrej współpracy ze świetnie działającym powiatem, ale też moimi pracownikami. Cieszy mnie, również, że dostrzeżona została nasza praca, praca PUP, który jest dobrze kierowany i dzięki kontaktom z Ministerstwem, szukaniu innowacyjnych rozwiązań, realizowaniu pilotażowych projektów zostało to także dostrzeżone przez dyrektorów na Forum – mówi dyrektor Małgorzata Stafijowska. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *