Powołano Radę Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na sesji radni Rady Powiatu Ostrowieckiego jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum Historyczno –Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję 2022 -2026.
Muzeum prowadził powiat ostrowiecki od 1999 roku, jednak zgodnie z zawartym 20 grudnia 2021 roku porozumieniem zarządu powiatu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 1 stycznia 2022 roku to zadanie jest realizowane wspólnie przez obu organizatorów.
W związku z tym nadano nowy statut, w którym przy Muzeum będzie działać Rada, składająca się z 13 członków, odwoływanych i powoływanych przez Radę Powiatu Ostrowieckiego. Zgodnie z zapisem ustawowym do Rady Muzeum zaproponowano po dwóch przedstawicieli Powiatu Ostrowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciela Gminy Bodzechów oraz przedstawicieli wskazanych przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz przedstawiciela dyrektora Muzeum Historyczno –Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Skład Rady na lata 2022 -2026 stanowią: Jan Godłowski i Robert Kotowski, wskazani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Andrzej Jabłoński i Andrzej Broda, wskazani przez Powiat Ostrowiecki, Jarosław Piotr Kopański, wskazany przez samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Robert Burda, wskazany przez Gminę Bodzechów, Katarzyna Pyżewicz, wskazana przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Maciej Chłopek wskazany przez Stowarzyszenie Naukowe Muzealników Polskich, Zbigniew Pękala wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Judyta Rodzińska -Nowak, wskazana przez Instytut Archeologii UJ w Krakowie, Damian Stefański, wskazany przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie oraz Mirosław Karbowniczek, wskazany przez dyrektora Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Trzynasty członek Rady zostanie wskazany przez samą Radę i poprzez odrębną uchwałę Rady Powiatu, skład zostanie uzupełniony.
Rada Muzeum w podjętym regulaminie określi tryb pracy, sposoby jej zwoływania, prowadzenia posiedzeń, a także kwestie szczegółowe dotyczące tajności lub jawności obrad, sposobu zabierania głosów, powoływania ekspertów na posiedzenia i inne działania właściwe ze względu na specyfikę pracy i funkcjonowania Muzeum. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *