Jubileuszowe Gaudeamus Igitur z UTW

Ponad stu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgromadziła aula Akademii Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy uroczyście powitali nowy rok akademicki 2022/2023. Już po raz dwudziesty chór UTW uroczyście wykonał pieśni: „Gaude Mater Polonia”, a później „Gaudeamus Igitur”. Wszystkich uczestników uroczystości powitała Matylda Niewójt, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

-To jest inauguracja jubileuszowa. Już po raz 20 rozpoczynamy rok akademicki na naszym Uniwersytecie. Serdecznie witam przybyłych gości, a przede wszystkim słuchaczy, w tym tych, którzy dołączyli do po raz pierwszy. Dla nas jest to rok wyjątkowy, więc do takiego jubileuszu musimy przygotować się godnie. Będziemy także realizować misję UTW, jaką jest edukacja, integracja i aktywizacja. – mówiła prezes Matylda Niewójt.

W tym ważnym wydarzeniu seniorom towarzyszyli – starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, prezydent miasta Jarosław Górczyński, rektor Akademii dr Paweł Gotowiecki wraz z kadrą uczelni, wiceprzewodniczące Rady Miasta – Joanna Pikus i Marta Woźnicka – Kuzdak, sympatycy i przyjaciele UTW, w tym nestor ostrowieckiej oświaty Szymon Lada oraz delegacja UTW z Opatowa.

Ten rok akademicki będzie obfitował w szereg wydarzeń związanych z jubileuszem. Na słuchaczy czeka też bogata oferta zajęć i innych aktywności. Będą one odbywały się w trzech blokach: edukacyjnym, artystycznym i prozdrowotnym. Seniorzy będą też uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach krajoznawczych, wyjazdach do teatru, spotkaniach integracyjnych. W tym roku swoją działalność wznawia po dwóch latach sekcja „Z przyrodą na Ty”, która cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W sumie w tym roku akademickim seniorzy będą mogli korzystać z 28 różnych zajęć, wykładów, warsztatów i innych aktywności. Swoją działalność nadal będzie realizować sekcja „Pomocna Dłoń”, w której słuchacze wspierają się i pomagają sobie wzajemnie.

Podczas spotkania zarówno zarząd UTW, jak i zaproszeni goście podkreślali znaczenie dobrej współpracy. Starosta M. Dębniak odebrała podziękowania za badania profilaktyczne realizowane w ramach powiatowego Programu „Akademia Pełna Zdrowia”, z których bezpłatnie korzystały kobiety po siedemdziesiątym roku życia, a których nie refunduje NFZ. Natomiast Szymon Lada odniósł się do prawdziwej przyjaźni, jako najcenniejszej wartości ludzkiego życia, która nadaje mu sens i pozwala mnożyć radość i dzielić smutki.

Podniosłym momentem uroczystości był akt immatrykulacji nowych słuchaczy, którzy wstąpili w szeregi senioralnej uniwersyteckiej społeczności. Ponad 20 nowych słuchaczy złożyło ślubowanie przed zarządem UTW i władzami uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Agata Chabior z UJK. Zwieńczeniem uroczystości był występ Chóru UTW, który po raz pierwszy zaprezentował się w nowych strojach ufundowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

Jubileuszowy rok akademicki będzie obfitował w szereg wydarzeń wpisujących się w doniosłe obchody. Już dziś w Ostrowieckim Browarze Kultury odbędzie się koncert Seniorzy -Seniorom, pod tytułem „Jak pięknie żyć”. A 18 października 2022 r. w Domu Kultury w Lipsku odbędzie się wystawa prac słuchaczki Danuty Szałapskiej. W październiku również ostrowiecki UTW będzie gościł po raz pierwszy zagraniczną delegację z Litwy z Uniwersytetu w Kiejdanach. Zapowiada się ciekawy i aktywny rok ostrowieckich słuchaczy UTW.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *